Nyheter

Skatteverket kräver 3 miljarder av värmekameratillverkaren Flir

Flir Systems som är en del av Flir-koncernen med huvudsäte i USA, krävs på 3 miljarder kronor av Skatteverket i skatt och skatteböter, rapporterar nyhetsbyrån Siren. Bolaget som bland annat tillverkar värmekameror är baserat i Täby utanför Stockholm med runt 400 anställda.

Enligt Skatteverket ska bolaget medvetet ha duckat att betala skatt genom transaktioner via en belgisk filial.

Skattverkets krav på 3 miljarder kronor är ett av de största som man ställt mot ett bolag för fusk på området intern prissättning, skriver Siren.

Skatteverket har under en längre tid granskat en omstrukturering inom koncernen som tog sin början i oktober 2011 när Flir Systems överlät ett affärsområde till en filial i Belgien. Tillgångar som sedan såldes vidare till ett nystartat belgiskt bolag mot ersättning i form av aktieandelar motsvarande ett miljardbelopp, fortsätter nyhetsbyrån Siren.

Via en rad transaktioner har tillgångarna sedan flyttats vidare till moderbolaget under 2015. Frågan rör huruvida bolaget har rätt att göra en så kallad fiktiv avräkning på den belgiska skatten. Något som Skatteverket anser inte gör gällande då värdet av tillgångarna förblev oförändrade genom hela processen.

– Bolaget hävdar att det finns affärsmässiga fördelar, men organisatoriskt hade samma resultat uppnåtts om tillgångarna sålts direkt. Det enda som skiljer är de skattemässiga effekterna, säger Roberth Glansberg till Nyhetsbyrån Siren.