Nyheter

Ny chef för internationella arbetsgivarfrågor till Industriarbetsgivarna

Industriarbetsgivarna har anställt Anders Canemyr som ny chef för industrisamverkan och internationella arbetsgivarfrågor. Canemyr är i dag förhandlingschef och vice vd för bransch- och arbetsgivarorganisationen Livsmedelsföretagen. Befattningen som han tillträder till på Industriarbetsgivarna är ny.

– Största delen av tillverkningen i svensk basindustri går på export, våra företag står för en nettoexport på 135 miljarder kronor och majoriteten av basindustrins företag verkar på en global marknad. Mot bakgrund av detta är våra frågor självfallet inte enbart nationella och därför förstärker vi nu vår organisation med en ny roll, säger Per Hidesten, vd för Industriarbetsgivarna och fortsätter:

– Både frihandel och EU:s inre marknad är grundläggande för våra företag, men vi ser att allt fler frågor inom arbetsrättens område regleras på EU-nivå i dag och alltför ofta går besluten stick i stäv mot den svenska arbetsmarknadsmodellen. Därför är det viktigt att vi kraftsamlar vår intressebevakning och Anders Canemyr kommer att var en nyckelperson i detta arbete, säger Per Hidesten.

Anders Canemyr är utbildad jurist från Stockholms universitet och har tidigare bland annat varit tillförordnad vd för Livsmedelsföretagen. Han har också tidigare arbetat som biträdande förhandlingschef på Industriarbetsgivarna samt verkat som arbetsrättsjurist på Skogsindustrierna.

I rollen ingår även att samverka med övriga organisationer inom industrin i syfte att stärka basindustrins gemensamma röst.

– Jag ser fram emot att genom industrisamverkan och arbete med internationella arbetsgivarfrågor skapa medlemsnytta, ökad konkurrenskraft och attraktionskraft för Industriarbetsgivarnas medlemsföretag. Det känns väldigt roligt att vara tillbaka inom basindustrin, säger Anders Canemyr.

Anders Canemyr tillträder sin tjänst den 14 januari 2019 och kommer att ingå i Industriarbetsgivarnas ledningsgrupp.

Foto: Industriarbetsgivarna