Nyheter

Viskan döljer stora mängder gifter i botten

På grund av klimatförändringarna är behovet att agera nu större än någonsin, anser länsstyrelsen i Västra Götaland.

Föroreningarna som finns i Viskan kommer främst från de gamla textilindustrierna som funnits i Borås kommun. Det rör sig om runt 240 000 kubikmeter förorenad sediment i framför allt Djupasjön, Guttasjön och Rydboholmsdammarna i Viskan, rapporterar SVT Halland.

I de här sjöarna döljer sig: 130 ton zink, 250 kilo kvicksilver och 28 gram dioxiner, som är en organisk miljöförorening.

Saneringsbehovet är akut, enligt länsstyrelsen.

Vi vet ju aldrig när de stora flödena kommer. Det är de som vi är mest rädda för att det ska komma ett stort flöde, så att de allvarliga föroreningarna blir blottlagda. Vi skulle behöva göra något redan nu, säger Siv Hansson, handläggare på länsstyrelsens miljöskyddsenhet till SVT Halland.

– Viskan är ett av de mest förorenade områdena i Sverige och prio ett i Västra Götaland, fortsätter Siv Hansson.

Men att sanera Viskan kan bli en av de dyraste saneringarna i Sverige.

Det kan kosta upp mot 550 miljoner kronor beroende på metod.

Det största ansvaret för gifterna i Viskan ligger på Borås stad, eftersom många gifter har passerat stadens avloppsreningsverk. Kommunen har därför ansökt om pengar från naturvårdsverket för att kunna påbörja åtgärdsutredning där kostnaden ska vägas mot miljöaspektet.