Nyheter

Byte till NSK niofaldigade livslängden på linjärstyrningen

En brittiskbaserad tillverkare av våtservetter vann stora fördelar med att ersätta företagets linjärstyrningar med de som tillverkas av NSK. Efter att ha upplevt långa och dyra stillestånd valde företaget att uppgradera genom att montera NSK:s linjärstyrningar, vilket tack vare åkvagnar i rostfritt stål och specialbelagda skenor har resulterat i nästan nio gånger ökad livslängd.

Installationen gjordes inom ramen för NSK:s Added Value Program AIP och resulterade i förbättrad maskinprestanda, samt lägre kostnader för underhåll och driftstopp.

Företaget tillverkar våtservetter för hushålls- och kosmetisk användning. Anläggningen hade emellertid ett problem med konverterings-, skärnings- och staplingslinjen, vilka sektionerar och komprimerar våtservetterna inför paketeringen. Här uppstod vanliga fel på den linjärstyrning som fanns på stackern (buntmaskinen).

Stackern använder en linjärstyrning där åkvagnen hålles stationärt, medan skenan drivs upp och ner i snabb följd för att komprimera våtservetterna. Det kan observeras att materialet som användes för att tillverka både skena och åkvagn i den linjära styrningen var höghållfast lagerstål, med standardtätningar som fästs på åkvagnen.

Tyvärr blev haverierna på linjärstyrningen dyr för anläggningen, med skenande underhåll och oplanerade driftstopp. Varje haveri, som i genomsnitt inträffade varannan vecka (26 gånger om året), ledde till kostnader för driftstopp på cirka 410 euro per timme. För varje haveri behövde en tekniker 30 minuter för att ersätta styrningen.

Företaget ville därför hitta en lösning för att förbättra maskinens prestanda och förlänga linjärstyrningens livslängd. NSK:s teknikteam bjöds in för att besöka anläggningen och granska tillämpningen. Denna process avslöjade att de befintliga linjärstyrningarna ofta misslyckades på grund av korrosion och intrång av kemisk vätska, vilket orsakade i att smörjmedlet sköljdes ut ur åkvagnen.

Efter översynen rekommenderade NSK:s tekniker utbyte av de existerande linjärstyrningarna till NSK:s linjärstyrningar med åkvagnar av rostfritt stål och specialbelagda skenor. Sedan implementeringen har haverierna minskat avsevärt. Medan fabriken tidigare upplevde 26 haverier per år har bolaget bevittnat bara tre på 12 månader tack vare NSK:s linjärstyrningar – en imponerande minskning på 88 %. I sin tur har företaget uppnått betydande besparingar i kostnader för linjärstyrningar, driftstopp och reparationer.

Bild:
NSK:s linjärstyrningar har glidreglage av rostfritt stål och en speciell skenbeläggning.