Nyheter

Återigen strömavbrott på Gotland

Under den här veckan kommer systemprov och finjustering av tekniken genomföras på Gotlandslänkens kontrollanläggning. Det här innebär en höjd risk för strömavbrott.

Det skriver Geab, Gotlands energi AB, i ett pressmeddelande. Man rapporterar vidare att det här är slutfasen av uppgraderingen av Gotlandslänken och att det är en del av leverantörens garantiåtaganden.

Geab vill genomföra arbetet innan yttertemperaturen sjunker mer och elanvändningen på ön stiger. De skriver också att det under den här veckan är en förhöjd risk för elavbrott då bara en av Gotlandskablarna är i drift åt gången.

Geab säger dessutom att de ska ha gott om reservkraft och bemanning för att kvickt kunna åtgärda driftsstörningar.