Nyheter

Japanskt stål blir bättre med svensk mätteknik

En av världens ledande stålproducenter, japanska JFE Steel, behövde optimera sin stålprocess genom bättre kontroll på storleksfördelningen hos den koks som används i masugnen. Efter omfattande provning och försök i full skala vid ett stålverk i västra Japan valde man det kamerabaserade mätsystemet 3DPM från Luleå- och Piteå-baserade MBV Systems.

Det är väl känt att storleksfördelningen hos koksen i en masugn har betydelse för den slutliga stålkvaliteten. För att värmen i masugnen ska kunna spridas och fördelas jämnt i masugnen från värmekällan i ugnens botten får bädden med material inte bli för tät. Detta kan operatörerna styra om de vet storleksfördelningen hos partiklarna.
MBV Systems mätsystem 3DPM består av hårdvara i form av laser och kamera, och är utformad för att klara extremt tuffa miljöer och kunna köras kontinuerligt med minimalt underhåll. Den verkliga kärnan i mättekniken är den avancerade mjukvaran, som utvecklats under flera år av MBV Systems i samarbete med det australiska bildanalysföretaget IMV och Luleå Tekniska Universitet (LTU).

Efter de framgångsrika försöken i fabriksmiljö har JFE Steel gått vidare och köpt flera system som nu installeras i företagets stålverk. Systemen installeras ovanför de transportband som för in kokspartiklarna i stålverkens masugnar.

Utöver de direkta resultaten i form av en optimerad process och produktkvalitet innebär den nya tekniken även att JFE Steel har fått nya kunskaper om processen. Nu tittar man i ett fortsatt samarbete med det svenska företaget på möjligheterna att ytterligare optimera processen, genom att utforska betydelsen av andra mätbara faktorer.

Den tekniska ledningen vid JFE Steel är mycket nöjda med det framgångsrika samarbetet. Som en seniorforskare vid JFE Steel konstaterar ”3DPM var precis det vi behövde för att kunna optimera styrningen av våra masugnar. Och den är dessutom användarvänlig.”

MBV Systems arbetar nu för att sprida 3DPM via samarbeten med företag i exempelvis Asien och Australien.