Nyheter

Spänd på excenterspännare?

Även om de är allmänt tillgängliga och lämpliga för många tillämpningar, ignoreras ofta excenterspännare, och de är inte det första som konstruktörer tänker på. Marcus Schneck, VD för norelem, redogör för bästa praxis för excenterspännare och hur de gynnar användarna.

G-spännare, excenterspännare, spännare med justerbara stigare, centrerande spännare … i arbetet med att spänna fast och hålla fast saker så är vi bortskämda.

Men precis som att en storlek inte passar alla så fungerar en spännare inte för alla tillämpningar. Ändå kan vi ofta falla i fällan och använda spännare som vi känner väl och litar på.

Men genom att falla i denna rutin och använda spännare som inte är det optimala valet, kan risker uppstå.

Till exempel visade sig några spännare i ett av de större konstruktionsprojekten som nyligen genomfördes i Kanada vara otillräckliga. Projektet gick under namnet ”The Big Lift” och innebar att Angus Macdonald Bridge i Halifax måste lyftas och vägen måste bytas ut.

Under projektet hände närapå en svår olycka. När arbetarna gick för att ta bort en spännare hoppade en av dessa av och landade intill personalen eftersom den var belastad. Trots att ingen skadades måste hela projektet stoppas tills en optimal säkerhetslösning hittades.

Detta är naturligtvis ett högprofilerat konstruktionsprojekt med många faktorer och komplexa lösningar, men faktum återstår – ett felaktigt val av spännare kan vara skadligt för både arbete och hälsa.

Det är här excenterspännare kommer in. Även om de kommer i många former och utseenden som passar olika tillämpningar är snabbspännarna inte de mest kända eller använda spännarna i verkstadsindustrin. Därför borde man ge dem vederbörligt intresse.

Hög spännkraft med lite insats
Excenterspännare erbjuder några av de högsta spännkrafterna som finns. De arbetar enligt hävstångsprincipen och kan manövreras med mycket lite insats av kraft.

Denna princip fungerar genom att trycka på ”knä”-leden i spaken för att säkra objektet ifråga. När de tre punkterna i leden är i en linje (där ”knät” är rak och låst) är det inte längre möjligt för föremålet att tryckas tillbaka med en motkraft.

Självlåsning garanteras när dödpunktspositionen (inriktning av de tre lederna) överskrids, medan spännkraften kan justeras genom att ställa in reglerskruven.

Excenterspännare är en optimal spännlösning vid borrning, svetsning, slipning och inspektion. För träindustrin har de sparat timmer från extrema deformationer vid bindning eller montering av bräckliga skivor, eftersom spännkraften är kontrollerbar.

Ingen tvetydighet
Excenterspännare fungerar på ett bestämt sätt. De positioneras före spänning, och sedan dras spaken nedåt för att låsa föremålet. Spännkraften är redan förinställd tack vare reglerskruven inuti spännaren. Därför är spännkraften garanterad.

Detta kontrasterar starkt med andra spännmetoder, såsom G-spännare. G-spännare arbetar på kompression och är åtspända för hand som en skruv.

Självklart introducerar dessa typer av klämmor ett mänskligt element, där det beror på varje persons egen uppfattning om täthet och styrka. Vad en person tycker är tätt kanske inte är tillräckligt spänt för någon annan. Det kan till och med vara för löst, vilket kan orsaka potentiella olyckor.

Kompressionsbaserade spännare kan också vara svåra att lossa om de är överspända och bidrar därför till ineffektivitet. Överspänning kan också sätta avtryck på arbetsstycket.

Mångsidig, Ergonomisk, Självjusterande
En av de viktigaste egenskaperna hos excenterspännare är deras mångsidighet. I norelems sortiment kan de användas för att låsa vertikalt, horisontellt, i vinklar och i stort och smått. De kan även komma med push-pull-utförande för konsolmontering.

Allt detta innebär att snabbspännare kan användas för praktiskt taget valfri spänntillämpning. Handtagen kan dessutom levereras med ergonomiskt grepp. Detta underlättar potentialen för repetitiva belastningsskador hos operatörer, särskilt om de arbetar med stora volymer och bearbetning.

En annan fördel med snabbspännare är att de kan vara självjusterande, som till exempel dem i norelems produktutbud. Dessa snabbspännare anpassar sig automatiskt till arbetsstyckets höjd, bredd eller djup och har ett oändligt justerbart spännläge inom 35 mm utan att tryckskruven behöver återställas. Klämkraften kan ställas in till 1000 Newton med hjälp av en ställskruv under spaken i gångjärnet, så arbetsstycket är fortfarande så säkert som det behövs.

Självjusterande excenterspännare rekommenderas för användning när operatörerna arbetar med kraftig bearbetning eller fräsning, och arbetsstyckena har olika storlekar. Detta sparar tid jämfört med om man måste återställa spännaren manuellt och justera tryckskruven.

Spänning med teknisk effektivitet
Två av de mest grundläggande principerna för konstruktion är att lösa problem och att ”göra det enkelt”. Snabbspännare klarar båda två när det görs på rätt sätt.

För konstruktörer gäller det att tänka på när spännarna kan vara en effektivare och enklare spännlösning. I stället för att använda flera g-spännare kanske en enkel excenterspännare kan användas i stället?

I detta avseende kan inte bara excenterspännare vara en potentiellt bättre lösning, men de kan också minska kostnaderna. Lägre kapitalutgifter på spännare, färre skador och påfrestningar och en mer effektiv arbetskraft betyder bättre produktion och vinst överlag.

För mer information om norelem Sverige och excenterspännare, besök https://www.norelem.se