Nyheter

Västra Götalandsregionen satsar på testmiljö för industriell trämanufaktur

Regionutvecklingsnämnden beslutade idag att satsa drygt sju miljoner på en test- och demonstrationsmiljö i Trollhättan som ska bli en regional nod och kompetenscentrum inom industriell trämanufaktur.

– Västra Götaland har en viktig resurs i skogen, det känns angeläget att stötta en industriell utveckling som vidareförädlar denna möjlighet! Det är också bra att involvera företag och utvecklingsaktörer i hela Västra Götaland i tider av mycket nybyggande, både här och i andra regioner, säger Birgitta Losman, regionutvecklingsnämndens ordförande.

För närvarande investerar företag i trähusbranschen- bland annat företag i Skaraborg- för att producera flerfamiljshus i trä, så tidpunkten för en etablering av en regional kompetensnod för att möta företagens behov av utveckling är rätt.
Däremot saknar många trämanufakturföretag egna FoU-avdelningar och har få etablerade samarbeten med forskning eller andra utvecklingsverksamheter inom automation och digitalisering. Det finns därför att stort behov av testbäddar där träbaserade företag kan utveckla, testa och demonstrera möjliga lösningar.

Det finns många drivkrafter för att öka användningen av trä i byggnader. Forskning visar att flerbostadshus och lokaler byggda i trä har upp till 40 % lägre koldioxidutsläpp än ett jämförbart betonghus idag. Trä är dessutom en förnybar och nationell resurs där en ökad användning kan bidra till omställningen till en cirkulär och biobaserad ekonomi.

Satsningen i sig kan också bidra till att fler arbetstillfällen skapas på landsbygden. Trä lämpar sig väl till prefabricering och tillverkningen kan därför ske på annan ort än där husen uppförs. En effekt kan därför vara att ett minskat tryck på att hitta arbetskraft i storstadsregionerna i överhettade konjunkturlägen.

De senaste åren har flerbostadsbyggande i trä stadigt ökat med i genomsnitt 30 % och idag har drygt 10 % av alla nya flerbostadshus en stomme av trä.