Nyheter

Softing utökar diagnostik och driftsättning av industrinätverket PROFINET

Softing introducerar en förbättrad version av Analyzer IE, det beprövade driftsättnings- och diagnostikverktyget för PROFINET. Den nya versionen heter Analyzer PRO och möjliggör mätning av passiva parametrar som ger en mer detaljerad inblick i PROFINET-nätverket.

Analyzer PRO, den förbättrade versionen av analysverktyget Analyzer IE, innehåller en TAP-enhet (Terminal Access Point) som kallas ”profiTap”. profiTap registrerar nätverkskommunikation såsom jitter, belastning och enheters uppdateringshastighet. Dessa så kallade passiva parametrar kan inte bestämmas genom att aktivt kommunicera med enheter.

Med hjälp av profiTap analyseras alla paket som slussas till och från kontrollenheten och nätverkskommunikation spelas in. Så småningom är parametrarna integrerade i acceptansrapporten och lägger således till ytterligare ett lager av information som ger en mer detaljerad inblick i PROFINET-nätverket.

Analyzer PRO är kombinationen av Softings mjukvaruprodukter TH SCOPE och TH LINK PC. Den övervakar och diagnostiserar hälsan hos industriella nätverk så att fältutrustning fortsätter att kommunicera med PLC:er vilka annars skulle orsaka stillestånd eller avbrott. De genererade acceptrapporterna motsvarar rekommendationerna i ”PROFINET Commissioning Guideline” från PROFIBUS & PROFINET International (PI). Analyzer PRO är skräddarsydd för behoven av underhålls- och produktionsverksamhet och kräver ingen IT- eller nätverkskompetens hos användaren. Förutom PROFINET-standarden stöds även EtherNet/IP, Modbus TCP och PROFIBUS. Analyzer PRO finns att ladda ner under följande länk: Analyzer PRO