Nyheter

Ny NSK-broschyr visar detaljer på senaste rullager för stränggjutmaskiner

NSK har publicerat en ny broschyr som beskriver det kompletta utbudet i NUB-serien, inklusive de nyligen introducerade cylindriska rullagren för stränggjutmaskiner. Man hittar information som beskriver fem nya storlekar för att passa de mest populära axeldiametrarna som industrin använder i sina stränggjutmaskiner.

Tillgängliga lager använder inre diametrar på 120, 130, 140, 150 och 160 mm. NSK arbetar nu med att utveckla ytterligare storlekar för serien, vilka kommer att släppas ut inom en snar framtid. De cylindriska rullagren i NUB-serien är utformade speciellt för krävande tillämpningar inom stålindustrin, särskilt den icke-drivna sidan av strängstyrningsrullar, såsom de som finns i stränggjutningens rätningssektion.NUB-rullager erbjuder användarna många unika fördelar.

Till exempel har lagren inte bara förmågan att hantera termisk expansion av axeln, men kan även klara feljusteringar av strängstyrningsrullarna så stora som 12 bågminuter. Viktigt – och till skillnad från konkurrenters lager för stränggjutningstillämpningar – fungerar dessa två egenskaper hos NUB-seriens lager i samförstånd. Eftersom inre ringen förskjuter ytterringen under termisk expansion så gör den det utan att kompromissa med lagrets feljusteringskapacitet. Självjusteringen underlättas genom en egenutvecklad intern design med speciell profilering på ringarna och rullarna.

Vid stränggjutning har en strängbana flera sektioner, vilka var och en kan innefatta olika segment. När gjutämnet har lämnat formen fortsätter den genom sektioner som inkluderar böjning innan de passerar via en rätningssektion till den horisontella uttagssektionen, varefter den skärs i längder och lämnas för avkylning. En strängbana kan ha mellan 10 och 17 segment, fördelade mellan de olika sektionerna.

Med hundratals lager som finns placerade på en typisk gjutbana, för att inte nämna att vissa stränggjutningsverk driver två parallella banor, så blir lagren processkritiska. Sådana lager måste därför uthärda krävande driftsförhållanden, inte minst höga nivåer av mekanisk spänning, hetta samt kylvatten och vattenånga. Dessutom kan de mycket låga hastigheterna (mindre än 10 varv/min) vid rullstationerna vara problematiska för traditionella sfäriska rullager, eftersom deras konstruktion medför mycket tuffa smörjningskrav.

Till skillnad från konventionella rullager, uppstår ren rullande friktion i NUB-lager tack vare övervägande linjekontakt i spårbanan. Friktionen är därför lägre och slitage reduceras. Enkel installation är en annan fördel – snäppringar används därför för att förhindra oavsiktlig demontering av lagret vid montering/demontering och hantering.

Jämfört med tidigare generationsserier kan NSK:s NUB-lager tredubbla livslängden, även när de möter de krävande miljöförhållandena för strängstyrningsrullar. Därför bidrar lagren till kostnadseffektiv, kontinuerlig och högproduktiv stålproduktion med minskad ägandekostnad.

På bilden:
Diagram som visar ett typiskt segment på en strängsektion vid ett stränggjutningsverk.