Nyheter

Lundin Petroleum förväntar sig åtal för folkrättsbrott

Lundin Petroleums ordförande Ian Lundin och bolagets vd Alex Schneiter väntar sig att åklagaren väcker åtal mot dem för medhjälp till grovt folkrättsbrott i Sudan för runt 20 år sedan. Det framgår av ett brev från de misstänkta topparna till aktieägarna, skriver Dagens Industri idag.

De skriver brevet för att förekomma åklagarens åtalsbeslut, som de förutser komma skall.

Tidigare i veckan har Ian Lundin och Alex Schneiter fått så kallad slutdelgivning, vilket innebär att de misstänkta fått ta del av utredningsmaterialet innan åklagaren tar slutlig ställning till åtal. De misstänkta kan nu också begära att polisen ska vidta fler utredningsåtgärder.

Brevet som är undertecknat av de bägge Lundintopparna, argumenterar de för att åklagaren byggt åtalet på felaktiga grunder, i huvudsak rapporter och vittnesmål från NGO:s som enligt Lundin och Schneiter innehåller ”många felaktigheter, flera lager av hörsägen och information från propagandakällor”.

”Sådana organisationer har kampanjat i över tio år för att baktala bolaget och att sätta press på våra institutionella ägare”, skriver de bl.a.

Det var den 18 oktober som regeringen gav åklagaren grönt ljus att gå vidare med åtalet, något som i princip är nödvändigt när brott av denna typ begångna i utlandet ska prövas i svensk rätt. Lundin Petroleum ansåg att det var ”oacceptabelt”.