Nyheter

Minesto redo att köra skarpt med el från tidvattenströmmar under 2019

Minesto har utvecklat ett kraftverk för att omvandla tidvattenströmmar till el, skriver Ny Teknik. Nu finns det ett antal tekniker för att använda energin i tidvattnets rörelser. Tidigare har det varit vanligt att bygga dammar på platser där skillnaden mellan ebb och flod har varit stora.

Nu har det svenska företaget Minesto satsat på en alternativ konstruktion för att omvandla långsamma tidvattenströmmar till elektricitet. Utanför kusten i Wales har man installerat ett kraftverk och i början av oktober gav det el för första gången.

– Det var ett stort och viktigt framsteg. Nu arbetar vi vidare för att komma in i en elproducerande fas, berättar Magnus Matsson, kommunikationsansvarig på Minesto för Ny Teknik.

Kraftverket är i dagsläget inte anslutet till elnätet  utan elektriciteten leds till en boj där man analyserar hur mycket el som har genererats. Enligt Minesto så är det Färöarna och Taiwan som ligger närmast till för en installation under nästa år.

Det finns fler svenska företag som ligger i startgroparna för att utvninna el ur havets rörelser:

Corpower Ocean – utvecklar ett vågkraftverk som ser ut som ett stort metflöte och som förankras i havsbottnen.

Seabased – deras idé bygger på bojar som flyter vid ytan och ansluts till generatorer på havsbottnen.

Waves 4 power – har ett liknande koncept men generatorn sitter i bojen.