Nyheter

Stora Enso på plats vid Aktiespararträff i Jönköping

Igår var drygt ett 80-tal av Aktiespararna i Jönköpings medlemmar samlade för att ta del av företagspresentationer från Stora Enso och Xano.

Stora Ensos Sverigechef var på plats och berättade om Stora Ensos verksamhet och företagets satsningar på nya innovationer från skogen. Han poängterade exportens och globaliseringens betydelse för den svenska skogsindustrin.

– Skogsindustrin är Sveriges största nettoexportör, 90 % av den svenska massa-, pappers- och kartongproduktionen samt 70 % av de sågade trävarorna exporteras. Skogsindustrin är motorn inom bioekonomin och vår svenska landsbygd, säger Per Lyrvall.

David Ekberg, som är nordenchef för Stora Ensos wellpappverksamhet, där Jönköpingsfabriken ingår, berättade om de senaste investeringarna i fabrikens maskinpark.

– I september var det uppstart för vår nya wellmaskin, som är den modernaste på den svenska marknaden. Det är en investering på 70 miljoner kronor. Den innebär att så väl kvalitet som kapacitet och effektivitet höjs ytterligare en nivå, säger David Ekberg.

Framgångsrika satsningar på förpackningsdesign av smarta förpackningar är något som är Jönköpingsfabrikens signum. Husqvarna tillhör en av företagets kunder.

– Vi är stolta och glada att Husqvarna nyligen utsåg oss till deras mest innovativa leverantör. Vi arbetar kontinuerligt med innovation inom Stora Enso och tillsammans med kunder som Husqvarna har vi möjligheten att göra stor skillnad, såväl kostnadsmässigt som för miljön, säger David Ekberg.

På bilden:
Fr v Per Lyrvall, Sverigechef Stora Enso, Jarl Strömbom, ordförande Aktiespararna Jönköping och David Ekberg, Nordenchef för Stora Ensos wellpappverksamhet.
Foto: Stora Enso