Nyheter

Lidköping Energi vidtar nya åtgärder mot lukt

Nu vidtar Lidköping Energi nya åtgärder mot de luktproblem som rapporterats från anläggningen under sommaren 2018. Utökad balning och en luktpanel är exempel på planerade åtgärder.

– Att bli helt luktfria är svårt, men vi ska göra allt vi kan för att minska antalet klagomål. Sommaren 2018 var utmanande på många sätt och vi måste se till att kunna hantera liknande förutsättningar framöver, säger VD:n Peter Johansson.

Att förbränna avfall är bra ur miljösynpunkt. Men det finns också utmaningar i logistiken med att transportera, hantera och förvara avfallet innan det slutligen hamnar i pannorna. Lidköping Energis hanteringsrutiner bygger på att minimera att lukt sprids från anläggningen. Exempelvis prioriteras alltid hushållsavfall för förbränning, och korttidslagras endast vid speciella behov.

– Varmt väder, brand i bränslelagret, låga energibehov och ogynnsamma vindar har tyvärr bidragit till att anläggningen förorsakat mer lukt än vad som är acceptabelt under 2018, konstaterar Peter Johansson.

Flera åtgärder utvärderas
Bolaget har nu tagit fram ett antal åtgärder, som han hoppas ska bidra till att både minska uppkomsten av lukt och spridning av den.

– Just nu utvärderar vi ett antal olika alternativ. De ska vara kostnadseffektiva för att inte påverka våra kunders taxor. Målet är förstås att ha en effektiv och miljösmart förbränningsanläggning som inte stör lidköpingsborna och vi lovar att göra allt vi kan, understryker Peter Johansson.

Utökad balning och luktpanel
Åtgärderna som nu utvärderas är bland annat att kalla in extra resurser för balning under intensiva perioder samt att flytta leveranser av avfall till vinterns eldningssäsong i den mån det är möjligt.
Dessutom ska en luktpanel tillsättas som får i uppgift att rapportera lukter direkt till Lidköping Energi. Om lukten bedöms komma från verksamheten kan orsaken utredas direkt.

Förbättrad ventilation
Lidköping Energi ser också över befintlig ventilationsutrustning och utvärderar förbättringsåtgärder.

– Avfall luktar, men i år har det varit för många störningar. Under 2019 hoppas vi på betydligt färre klagomål, säger Peter Johansson.

Foto: Sören Turesson/NLT