Nyheter

Ahlstrom-Munksjö utvecklar ett nytt biologiskt nedbrytbart förpackningsmaterial

Ahlstrom-Munksjö har ett inlett ett samarbete med fem andra bolag för att utveckla en ny förpackningslösning som baserar sig på flexibla papperslösningar.

Målsättningen med samarbetet är att ta fram ett förnybart, biologiskt nedbrytbart och återvinningsbart flexibelt pappersbaserat förpackningsmaterial genom att ersätta befintliga material med mer hållbara material, och därmed minska mängden plastfilm. Marknadspotentialen för lösningen är betydande, då marknaden för flexibla plastförpackningar för tillämpningar inom torra livsmedel på årsbasis i Europa uppskattas till cirka 3,7 miljarder euro.

Flexibla förpackningsmaterial används i stor utsträckning till omslagspapper för livsmedel, djurmat och flera andra förpackningslösningar inom andra användningsområden, som vi möter i livsmedelsbutiker.

Normalt innehåller en flexibel förpackningslösning av plastfilm och/eller en aluminiumfolie som bildar ett skydd mot vattenånga, syre och föroreningar. Nackdelen med att använda plast och aluminium i förpacknigen är förknippat med slutskedet av förpackningens livscykel, då förpackningen blir avfall. Inom den normala avfallshanteringen antingen bränns förpackningsmaterialet eller så hamnar det i deponi.

Mer om samarbetet och finansieringen:
Det europeiska projektet Sherpack – ”Innovativa strukturerade polysackaridbaserade material till återvinningsbara och biologiskt nedbrytbara flexibla förpackningar” inleddes den 14 juni 2017. Konsortiet består av sex samarbetspartners – tre industriföretag och tre forskningscenter. Industripartners är Ahlstrom-Munksjö, Cargill, Borregaard, samt forskningspartners CTP, ITENE och ISOF-CNR. Sherpack valdes ut bland 70 förslag i den EU-finansierade inbjudan till förslag H2020 BBI‐2016‐R05 om avancerade biomaterial till smarta livsmedelsförpackningar.