Nyheter

Enklare upphandling med SSGs nya leveranskontrakt

Vid årsskiftet är det dags för en relansering av SSG Leveranskontrakt. Det nya kontraktet, som har reviderats, förenklats och språkgranskats, är en strategisk mycket viktig tjänst för SSG.

SSG Leveranskontrakt revideras vid behov, vilket brukar innebära omkring vart fjärde år. Den senaste skedde 2012. Nu är det dags igen.

– Kontraktskommittén gör en revidering när det är påkallat. Under det senaste året har en handfull externa industrijurister genomfört ett stort arbete med en genomgång av försäkringsvillkoren i försäkringsbilagan och av leveranskontraktets två tongivande dokument med kommersiella och juridiska villkor, säger kommittéprocessledare Anna-Karin Bohman.

Mer snabbjobbad
Målet är att snabba på arbetet för såväl leverantörer som beställare genom att bryta en trend sedan 7-8 år tillbaka i form av ett ökat antal avvikelser från SSG Leveranskontrakt och andra standardkontrakt.

– Avvikelser till standardkontraktet för större upphandlingar blir numera ibland 2-5 sidor, vilket gör det besvärligare att både läsa och tolka standardkontraktet. Målsättningen med det nya reviderade kontraktet är att skapa ett mer effektivt förhållningssätt och nyttjande för våra kunder, säger Anna-Karin Bohman och fortsätter:

– Vi har sammantaget minskat antalet bilagor, trots att det har tillkommit två nya för optioner och uppförandekod. Vi har lyft in och inlemmat fem olika bilagor i bilaga tre, vilket vi tror kommer att bli uppskattat av både leverantörer och beställare. I övrigt kommer användarna känna igen sig i det nya reviderade kontraktet. Fokus är liksom tidigare inställt på att leverantörens anbud arbetas in i kontraktet och att mycket av vikt återfinns i bilagorna 2 och 3. Vi är måna om att förmedla en trygghet. Strukturen har förändrats men ambitionen har hela tiden varit att göra arbetet ännu smidigare och snabbare.

Språkgranskningar
SSG Leveranskontrakt finns på fyra språk – engelska, svenska, finska och tyska. Sedan tidigare finns även en översättning till polska.

– Den behåller vi, men vi gör ingen ny uppdatering av denna språkversion. Vi har också noggrannare språkgranskat den engelska versionen för att få till rätt engelsk terminologi.

Ute på remiss
Revideringen ska nu närmast ut på remiss till ett antal leverantörer och därefter kommer det nya leveranskontraktet troligen att lanseras i januari 2019.

– Alla som har abonnemang hos SSG kommer då per automatik att få ett utskick med de nya kontraktsdokumenten med tillhörande bilagor, säger Anna- Karin Bohman.

SSG’s lilla kontrakt som egentligen heter ”SSG Allmänna bestämmelser 90-12”, kommer Kontraktskommittén börja jobba med i början på 2019 och den kommer att lanseras senare samma år.

– Det är första gången vi gör ett delat utsläpp. Vi gör det därför att det finns en strävan och behov att hitta tillbaka till det standardiserade kontraktets fördelar och att hitta en balans där parterna kan hålla tillägg och avvikelser på en sådan nivå så att bolagsjurister eller externa jurister bara ska behöva anlitas i speciella fall, säger Anna-Karin Bohman, som även rekommenderar SSGs kunder att regelbundet genomföra kontraktsutbildningar.

– Utbildningar bör göras regelbundet. De som är duktiga på kontraktet genomför utbildningar med oss ungefär var 18:e månad.

Mycket tid nedlagd
SSG, Kontraktskommitténs ledamöter och många externa medarbetare har investerat mycket tid och arbete i denna revidering.

– Normalt träffas grupperingarna i alla kommittéer 3-4 gånger per år, men här har vi sedan i februari redan haft sju träffar och vi har ännu ett par inplanerade under resten av detta år. Även externa entreprenadjurister med vana från andra liknande kontrakt har varit involverade och översättning av de engelska kontrakten görs denna gång av företag med tydlig juridisk inriktning, avslutar Anna-Karin Boman.