Nyheter

EU:s energiunion – vad innebär den och hur når vi dit?

Den 13 november väntas Europaparlamentet rösta om tre nya lagförslag om EU:s framtida energipolitik. Hur ska EU:s medlemsländer garantera en överkomlig, ren och hållbar energi för medborgare och företag?

Den 12 november diskuteras detta under ett panelsamtal i Europahuset i Stockholm.

År 2030 ska 32% av Europas energi komma från förnybara källor, enligt nya regler som Europaparlamentet väntas rösta om i november. Sverige är i särklass när det gäller andelen energi som kommer från förnybara källor. Men hur säkerställer vi att alla medlemsländer tar sitt ansvar i att uppnå EU:s energi- och klimatmål för 2030? Vad innebär de nya reglerna för vår elproduktion, transporter samt uppvärmning och luftkonditionering av våra hushåll? Hur kan energiunionen ligga till grund för en europeisk klimatlag?

Med på panelsamtalet är:
Europaparlamentariker Jakop Dalunde (MP), parlamentets ansvarige för ärendet om styrningen av Energiunionen, Christofer Fjellner (M), Europaparlamentariker och ersättare i parlamentets miljöutskott, Anna Törner, gruppchef, Energienheten på Miljö- och energidepartementet, Ingrid Bonde, ordförande för Klimatpolitiska rådet m.fl.