Nyheter

Ökad säkerhet på Vallvik med hjälp av SSG On site

Sedan i somras använder Vallviks bruk SSG On site. Erfarenheterna är mycket positiva.

– Det här är ett otroligt bra och lättanvänt verktyg för att få ut livsnödvändig säkerhetsinformation, liksom nyheter om viktiga händelser på bruket, säger Arvid Sjöström.

Sedan i somras arbetar Vallviks bruk intensivt med SSG On site.

– Bakgrunden var att vi kände att vi tidigare inte hade rätt sätt att nå entreprenörerna. Vi fick inte ut informationen som vi önskade och vi fångade inte upp alla. Vi valde då att installera SSG On site, som ju har blivit något av en branschstandard och som har ett helt nytt sätt att angripa informationsproblemet med en ny approach, säger Arvid Sjöström, som under året har tillträtt som ny säkerhetschef på Vallviks bruk.

Smygstart i somras
SSG On site används sedan i somras av brukets 150 anställda, liksom av det 50-tal entreprenörer, som dagligen besöker Vallvik. I början på oktober togs nästa steg i samband med brukets stora sedan tidigare planerade underhållsstopp, som engagerat ytterligare 550 entreprenörer.

– Vi hade samverkansmöten inför höststoppet med alla entreprenadföretags kontaktmän, där vi presenterade SSG On site och vilken säkerhetsinformation som gäller på bruket samtidigt som vi förklarade att vi numera ställer krav på denna app inne på Vallviksområdet, liksom att alla tar del av informationen som finns på denna, säger Arvid Sjöström.

Nöjda användare
För enkelhetens skull administreras SSG On site av Vallviks portvakt.

– Det är naturligt, eftersom de har den första kontakten med entreprenörerna.

Erfarenheterna har hittills varit mycket goda.

– Appen är mycket uppskattad. Det här är ett otroligt bra och lättanvänt verktyg för att annonsera ut viktiga händelser, som vattenstopp och elstopp med mera, säger Arvid Sjöström.

Alla användare – både anställda och entreprenörer – Har nu lättare att kommunicera med varandra i och med att kontaktlistor och övrig skyddsinformation finns på en gemensam plattform. Kommer det en fråga från en entreprenör om vad som gäller, så är det bara att hänvisa till SSG-appen.

Pushnotiserna är också uppskattade.

– Särskilt av entreprenörerna, som säger sig få en bättre helhetsuppfattning om vad som händer i fabriken.

Vidareutveckling av appen
Arbetet fortsätter nu på Vallviks bruk för att lokalt vidareutveckla SSG On site.

– Vi söker efter andra användningsområden, som exempelvis riskbedömningar. Vår interna känsla är att det med SSG On site skett en attitydförändring hos entreprenörerna. Vi upplever att de i högre utsträckning än tidigare nu vet vad som gäller om vilka krav vi ställer på beteenden och säkerhetskultur. Vi hoppas också att appen ska kunna bidra till att vi får in fler tillbudsrapporteringar från entreprenörerna, att de känner att de också är en del Vallviks säkerhet, säger Arvid Sjöström.

Utfallet har varit så positivt att SSG On site blir koncernövergripande, där närmast nu även Rottneros bruk kommer att börja jobba med appen.