Nyheter

Högsta industrisäkerhet med Guardlink enligt Industri 4.0

Med GuardLink erhålls full diagnostik från varje enhet i systemet för högsta industrisäkerhet.

GuardLink är ett koncept framtaget av Allen Bradley som gör det möjligt för säkerhetskomponenter att dela diagnostiska data i realtid. Med GuardLink erhålls full diagnostik från varje enhet i systemet som därmed håller högsta industrisäkerhet.

Systemet består av ett säkerhetsrelä, noder och säkerhetskomponenter. Säkerhetsreläet kan hantera två separata slingor och varje slinga kan vara upp till 1000 m lång. 32 noder till varje slinga kan anslutas.

Med GuardLink kan du skicka kommandon från styrsystemet som att exempelvis återställa säkerhetskretsen eller låsa/låsa upp förreglingsbrytare. Både låsbara och icke-låsbara förreglingsbrytare kan kopplas in men även nödstopp. Kommunikation med maskinens styrsystem sker över Ethernet/IP.

SPECIFIKATIONER

  • Diagnostik i realtid
  • Ingen konfiguration
  • Upp till 32 noder
  • Ple enligt EN ISO 13849-1