Nyheter

SAM GUARD – För en störningsfri produktion

SAMSON har köpt det israeliska bolaget Visual Process och kommer nu att erbjuda sina kunder det teknikledande verktyget SAM GUARD baserat på mjukvaran Precognize.

Precognize ger SAMSON det mest sofistikerade och avancerade verktyget inom processövervakning för att upptäcka onormala tillstånd i förväg och därigenom möjliggöra för operatörer att vidta rätt korrigerande åtgärder och undvika störningar i processen. Planera framåt i stället för att reagera på överraskningar!

All relevant information om processen (inte bara de traditionella trycken, temperaturerna etc utan även läckage, trasiga sensorer, operatörers misstag, förändringar i driftläge etc.) tas med i datamodellen genom automatisk maskininlärning. De normala relationerna mellan ett mycket stort antal driftparametrar jämförs med aktuella värden.

Ur dessa datamängder drar AI-programvaran (artificiell intelligens) kontinuerligt slutsatser och rapporterar blixtsnabbt om onormala tillstånd samt var och när haverier förväntas – alltså innan de inträffat. Du kommer enbart att se ett fåtal tidiga, meningsfulla larm. För processindustrier, med höga stilleståndskostnader, kan lösningen spara mycket stora belopp.

SAMSON berättar gärna mer om denna unika väg till störningsfri produktion. Tidigt i processen kommer man tt ta fram en ROI-kalkyl (return on investment) för just din anläggning. Redan inom två veckor beskriver företagets processingenjör anläggningens struktur och beteende genom mjukvaran.