Nyheter

Invercote och Incada – när kartongproffsen får välja

Iggesund Paperboard, som igår i Holmenkoncernen, har de två mest värdefulla varumärkena för kartong i Europa. Det visar den varumärkesstudie som analysföretaget Opticom International Research genomfört. Dryga 200 konverterare, företag som bearbetar kartong till färdiga förpackningar, rankar Invercote och Incada från Iggesund allra högst.

Undersökningen omfattar konverterare i Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Italien, Spanien, Schweiz, Belgien och Nederländerna inom branscherna läkemedel och hälsoprodukter, kosmetik och skönhetsvård, choklad och konfektyr, torra livsmedel, fryst och kyld mat samt vin och spritförpackningar. Undersökningen har genomförts vartannat år sedan 2004 och Iggesunds varumärken har konsekvent legat i toppen.

– Varje gång vi placerar oss i toppen av denna undersökning får vi ett kvitto på att våra båda kartongkvaliteter ligger rätt i förhållande till marknadens krav. Naturligtvis är det extra glädjande att det just är konverterarna, de som lever på att förvandla den vita och latta kartongen till funktionella och eleganta förpackningar, säger Kenneth Nysten, nöjd sälj-och marknadsdirektör vid Iggesund.

Undersökningen visar också att hög kvalitet och hållbarhetsegenskaper blir allt viktigare urvalskriterier över tid. Konverterarna har dessutom höga förväntningar på egenskaper som tryckbarhet, körbarhet i konverteringsprocessen och falsningsegenskaper, något som både Invercote och Incada uppfyller med råge.

Iggesund tillsammans med StoraEnso uppfattas som ledande inom hållbarhet på kartongmarknaden även om majoriteten av respondenterna inte ser det finns någon given ledare inom branschen.

– Konverterarnas utlåtanden, inte minst det faktum att man pekar ut körbarhet och produktkvalitet, styrker oss i uppfattningen att vår färdriktning är riktig. Att man sedan uppskattar vårt hållbarhetsarbete är också viktigt och ett starkt argument för våra produkter, avslutar Kenneth Nysten.

Europas mest värdefulla kartongvarumärken enligt undersökningen:
1. Invercote (Iggesund)
2. Incada (Iggesund)
3. Tambrite (Stora Enso)
4. Ensocoat (Stora Enso)
5. Performa (Stora Enso)
6. BillerudKorsnäs (BillerudKorsnäs)
7. CKB (Stora Enso) NEW 2018
8. MetsäBoard Pro (Metsä Board) NEW 2018
9. Alaska Plus (International Paper)
10. MetsäBoard Classic (Metsä Board) NEW 2018
11. MetsäBoard Prime (Metsä Board) NEW 2018

På bilden:
The Origin Box är gjord av tre sorters pappersmaterial varav två, Invercote och Incada, tillverkas av Iggesund Paperboard. Konverterare är belgiska Du Caju Printing & Packaging.