Nyheter

Nätverksintegrerade drivenheter för framtidens produktion

Från 9 till 11 oktober 2018 Visar NORD DRIVESYSTEMS sina decentraliserade frekvensstyrningar för framtidens digitala fabrik på SCANAUTOMATIC i Göteborg.

Man kommer även att visa sin fältfördelarserie NORDAC LINK, smarta drivenheter som ansluts till molnet samt den effektiva plug and play-lösningen LogiDrive som reducerar behovet av antalet utföranden inom drivtekniken.

Decentraliserade drivkomponenter från NORD är fritt konfigurerbara och kan anpassas flexibelt för olika slags applikationer. De kan användas till allt från transportteknik, intralogistik, applikationer inom förpacknings- och livsmedelsindustrin eller användning för pump och fläkt. Fältfördelarserien NORDAC LINK för installation nära motorn finns tillgänglig både som frekvensomriktare (till 7,5 kW) och motorstartare (till 3 kW) med en integrerad PLC. Enheterna är lätta att ta i drift, manövrera och underhålla eftersom de har snabbkopplingar samt integrerade servicebrytare och manuell manövrering. I NORDAC FAMILY ingår dessutom den mycket flexibla omriktaren NORDAC FLEX, den prisvärda NORDAC BASE för enklare drivlösningar, motorstartaren NORDAC START för mjukstart samt frekvensomriktaren för kopplingsskåp NORDAC PRO.

Decentraliserad drivteknik med integrerad PLC
NORDS decentraliserade frekvensomriktare har många kommunikationsgränssnitt och är den perfekta lösningen för Industri 4.0-applikationer. En integrerad PLC avlastar den överordnade styrningen och möjliggör ett automatiseringskoncept uppbyggt av moduler. Den är fritt programmerbar, bearbetar data från anslutna sensorer och aktorer samt kan, om så önskas, börja styra förloppet direkt. Drivenheterna kommunicerar sin status via styrningen eller direkt till det säkra molnet. Det innebär att NORD-drivningarna kan användas både för kontinuerlig statusövervakning (Condition Monitoring) och förutsebart underhåll (Predictive Maintenance). På SCANAUTOMATIC kommer vi att ha en demonstration i vårt testområde som visar vilka möjligheter nätverksintegrerade drivenheter erbjuder.

IE4-växelmotorer för att reducera antalet utföranden
Utöver intelligenta nätverk efterfrågas även prisvärda, drivtekniska speciallösningar, vilka exempelvis kan uppnås med hjälp av ett reducerat antal produktutföranden. I dessa fall erbjuder NORD LogiDrive-system effektiv, underhållsvänliga plug and play-teknik. Dessa optimerar såväl processer som kostnader och består av standardiserade IE4-växelmotorutföranden med nominella effekter upp till 5,5 kW, en tvåstegs vinkelkuggväxel samt en decentraliserad frekvensomriktare.

NORD DRIVESYSTEMS presenterar sina decentraliserade drivlösningar på SCANAUTOMATIC i monter B06:32.