Nyheter

Uppstartsproblem i Bäckhammar

Nordic Paper Bäckhammar har haft underhållsstopp. Vid den planerade uppstarten i måndags, 24 september, uppstod dock uppstartsproblem.

En brunn med rent vatten havererade och fick stopp i sitt utflöde, vilket ledde till att stora mängder färskvatten forsade in i fabrikssystemet. Under sin framfart hämtade det vattnet bland annat upp stora mängder såpa vilket sedan flödade över till det interna reningsverket. Eftersom såpa är svårseparerat från vatten gick det vidare ut i Visman.

Konsekvensen av utsläppet är näst intill obefintliga syrenivåer samt kraftigt missfärgat vatten. Akuta åtgärder sattes in omedelbart men stora mängder vatten är svåra att stoppa.

Problemen innebär att uppstarten av bruket är kraftigt försenad då man har fullt fokus på att säkerställa miljösituationen vilken är avgörande för uppstart.

Bland de akuta åtgärder som vidtas har man bland annat ökat vattenflödet för att få ett renare vatten i Visman. Detta för att hjälpa upp den akuta miljösituation som råder.

Situationen är oacceptabel och man kan inte annat än beklaga det inträffade. Det arbetas dygnet runt på bruket för att åtgärda miljöstörningen.