Nyheter

Elvägsutbyggnad planeras i Örebroregionen

E.ON har efter dialog med Region Örebro län påbörjat en studie om hur elvägar för tunga transporter kan utvecklas i Sverige. Ett av de mest intressanta områdena för detta är Örebroregionen där E.ON bland annat har omfattande elnätsinfrastruktur.

– E.ON har en uttalad målsättning att erbjuda våra kunder hundra procent återvunnen och förnybar energi redan år 2025, och vi anser att vi med rätt förutsättningar även har stora möjligheter att vara en viktig framtida aktör vid omställningen av transportsektorn från fossila drivmedel till el.

E.ON vill, i samverkan med andra aktörer, ta en aktiv roll inom elektrifiering av tunga transporter. Detta gör E.ON nu i en region där företaget redan har etablerad verksamhet.

– Vi ser att Örebroregionen har stora möjligheter att vara ett högintressant område för ett pilotprojekt och kan dessutom ingå som en viktig del i en framtida sammanhängande nationell infrastruktur för elvägar, säger Johan Mörnstam, vd för E.ON Energidistribution.

Foto: E.ON