Nyheter

Unik klimatapp från Vattenfall visar: Så påverkar dina val klimatet

Varje svensk släpper i snitt ut ungefär sju ton koldioxid varje år. Det är för mycket för att klara de långsiktiga klimatmålen. Därför har Vattenfall utvecklat gratisappen OneTonneFuture (OTF) med ambitionen att genom större medvetenhet kring sin egen klimatpåverkan även bli mer motiverad att minska den.

Arbetet med OneTonneFuture påbörjades för drygt två år sedan och är nu klar för en första lansering till alla som är nyfikna på sin egen klimatpåverkan.

– Vi såg att det saknades en app som tar ett helhetsgrepp och som baseras på din livsstil. Appen visar hela din klimatpåverkan och ger konkreta tips på vad du kan göra för minska dina utsläpp, om du vill. Vi vill inte ge några pekpinnar utan det handlar mer om att visualisera klimatpåverkan. Det är inte så lätt att veta hur mycket koldioxid våra dagliga val lämnar efter sig, säger Peter Holmgrene, initiativtagare OTF och produktutvecklare på Vattenfall (bilden).

Beräkningarna har skett i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet. Enligt Naturvårdsverket behöver utsläppen minska till omkring ett till två ton per person och år enligt det konsumtionsbaserade beräkningssättet om det långsiktiga klimatmålet ska nås.

– Det går inte alltid att minska utsläppen. Har du inget alternativ än bilen så måste du ta den helt enkelt, men via appen är det möjligt att klimatkompensera d.v.s. lägga pengar på ett projekt som leder till minskade utsläpp, t.ex. i Asien, säger Peter Holmgrene.

Enligt en undersökning som gjorts av undersökningsföretaget Icon kids & youth är det tydligt att barn och ungdomar, 6 -16 år, är oroliga för hur klimatet förändras.

– Klimatförändringens effekter är något vi upplever runt omkring oss och det finns en oro inte minst bland yngre. Med appen vill vi visa att det går att vända det här. Det skapar en positiv känsla istället för rädslor. Det finns en enorm kraft i det, säger Peter Holmgrene.

Exempel:
Om 100 000 personer skulle halvera sitt avtryck skulle det minska CO2 utsläppen under ett år med cirka 350.000 ton. Vilket är detsamma som utsläppen från cirka 150.000 bensinbilar under ett år med en snittdistans på 1200 mil. Det motsvarar också alla personers utsläpp under ett år i t.ex. Trollhättan där det bor ungefär 50.000 invånare.

Mer information.
www.vattenfall.se/one-tonne-future