Nyheter

Solens energi tas tillvara i Sjöbo

Sveriges största solcellspark byggs i Sjöbo kommun. På en yta av ungefär 16 fotbollsplaner, belägen vid Tågra, ska solcellerna sättas upp.

Under den första halvan av 2019 blir Sjöbo centrum förnyelsebar energi när solcellerna sätts upp. Solcellsparken byggs i privatregi av företaget Svea Solar. Parken är delägd av tre investerare som bygger till en kostnad av 40 miljoner.

Första kommersiella solcellsparken
– Det är en stor investering, men vi bygger kommersiellt inte ideellt, även om vi gör det här hållbart, berättar Svea Solars Erik Martinsson CEO/partner.

– Vi har åkt runt och letat efter en bra plats att bygga på. Nu hittade vi den i Sjöbo. Vi är noga med att bygga på mark som kan fortsätta att fungera som betesmark. Vi gör inte anspråk på den bästa åkermarken.

– Det här är framtidens energikälla. Solceller låter inte, skuggar inte och syns inte på håll, där för har vi inte en negativ opinion mot oss. Allt kring solceller är positivt. Solenergin slår ut allt annat. Det är en miljörörelse som ska stå på egna finansiella ben, säger Leif Johansson.

Att valet föll på Karl-Axel Dahlgrens mark i Tågra beror på att just här finns bra förutsättningar för solceller: rätt markförhållande, rätt solnedstrålning och en markägare som är intresserad av miljö- och hållbarhetsfrågor.

Marken är delägd inom företaget tillsammans med säljaren. Lokal anknytning och ett intresse för miljö är viktigt för Svea Solar när de etablerar sig i ett område. När solcellerna är på plats ska får beta under och mellan dem.

Beräknad livslängd för en solcellspark är 30-40 år. När stativ och solceller är på plats är det lite underhåll på dem. Parken ska producera hushållsel motsvarande till 1000 villor. Parken går att bygga ut ytterligare framöver och när den en gång i tiden, av någon anledning ska tas ner så har den inte gjort någon skada på marken.

– Parken består av glas, kisel, kopparleder och galvat stål, berättar Erik Martinsson.

Sjöbo kommun välkomnar parken
Sjöbo kommun har sedan tidigare anslutit sig till 100% fossilbränslefritt Skåne 2020. Kol, olja, naturgas och torv är fossila bränslen. De har skapats för mycket länge sedan och återskapas långsamt. Fossila bränslen är den största källan till utsläpp av växthusgaser som bidrar till klimatförändringarna.
2020 ska alla kommunens transporter rulla utan fossilbränsle. En solcellspark passar därför utmärkt i kommunen, vars naturvärden utmärker sig med bland annat 16 naturreservat.

– Solceller är en förutsättning för hållbar energiproduktion. Vi ser positivt på att en park byggs här med allt vad det innebär för utvecklingen för hållbar energi och de arbetstillfällen som kan skapas i kommunen, säger Magnus Weberg, kommunalråd.

– Jag är glad att man valt just vår kommun att sig etablera i. Vision 2034 syftar till att göra Sjöbo kommun än attraktivare som boendekommun och de tre utvalda fokusområdena innehåller alla hållbarhet i olika former och där kommer solcellsparken in som en pusselbit.