Nyheter

Elpriserna fortsätter falla med hjälp av Knud

Elpriset har fallit från 55 öre per kWh under vecka 37 till ett beräknat snittpris på cirka 37 öre innevarande vecka. Det är de intensiva lågtrycken och stormen Knud som har lett till ökad produktion av vindkraft, där vi nådde den högsta veckovisa produktionen i Nordens historia under förra veckan.

Samtidigt har nederbörden fyllt på vattenmagasinen och stärkt den hydrologiska balansen.

– Det är först nu, när de intensiva lågtrycken passerar, som vi ser effekten av att vindkraften har byggts ut. Under vecka 38 noterade vi den högsta veckovisa vindkraftsproduktionen i Nordens historia. Under helgen, när stormen Knud passerade uppmättes det högsta dygnssnittet på 271 GWh, säger Matina Rosenberg, meteorolog och analytiker på elbolaget Bixia.

De första två veckorna i september har medeltemperaturen legat över det normala, men nuvarande vecka och nästa vecka är det något kallare än normalt. Även om vattenmagasinen har fyllts på ordentligt på grund av den ökade nederbörden ligger nivåerna fortfarande under det normala.

– Det blåsiga och blöta vädret i kombination med ökad kärnkraftstillgänglighet gör att vi under september räknar med att vara nettoexportörer av el. Enligt våra prognoser kommer vindkraften att stå för ungefär 19 procent av den totala elförbrukningen i Norden medan kärnkraften står för cirka 23 procent under innevarande vecka, förklarar Matina Rosenberg.

Att elpriset inte sjunker ytterligare, trots mycket vind, vatten och kärnkraft är de fortsatt höga priset på kol.

– Det finns en hög efterfrågan på kol, i måndags var priset upp i närmare 100 dollar per ton. Eftersom det är den ”sista” kilowattimmen som sätter priset på el och el som är producerad med kolkondens fortfarande är en del av den nordiska elmixen så påverkas det nordiska elpriset av kolpriset, säger Matina Rosenberg.