Nyheter

Mjøstårnet: Ett hållbart pilotprojekt

Att bygga höga byggnader i trä har stora fördelar för klimatet.
– Att använda trä i bärande konstruktioner kan minska utsläppen från materialproduktionen med upp till 85 procent, säger miljörådgivare och civilarkitekt Bård S. Solem.

Han arbetar i Eggen Arkitekter AS och har lång erfarenhet av hållbara byggprojekt, växthusgasberäkningar och forskning. I Moelvens femte film om Mjøstårnet berättar miljörådgivaren om fördelarna med att bygga höga byggnader i trä.

– Mjøstårnet är ett pilotprojekt som kan bana väg för andra hållbara projekt som utforskar nya lösningar kring materialanvändning, och som spränger gränserna. De klimatmässiga effekterna av att använda trä i höghus är stora, och kan minska utsläppen från produktionen av material till de bärande konstruktionerna från mellan 35 till 85 procent, säger Solem.

Han har engagerat sig i klimatvänliga byggmaterial under flera år. I filmen lovordar han det mod och den passion som ligger bakom byggandet av världens högsta trähus. Totalentreprenören är HENT AS och byggnaden är designad av Voll Arkitekter.

– På längre sikt måste samhället förändras. Vi måste tänka helt annorlunda. Mjøstårnet visar att man kan bygga högt och stort i trä, med hållbara material som ger låga utsläpp av växthusgaser när de produceras, säger Solem.

När den sista balken lades på Mjøstårnet i september, mätte byggnaden 85,4 meter och blev därmed världens högsta trähus. Mjøstårnet och dess 18 våningar bidrar till att sätta en ny standard för både höjd och monteringsmetoder för träkonstruktioner. Moelven har märkt en mycket stor förändring när det gäller användningen av trä i stora konstruktioner.

– De senaste åren har vi sett att förnybara byggmaterial, med deras potential för koldioxidlagring, blir alltmer efterfrågade. De internationella klimatavtalen har bidragit till större fokusering på materialval. Vi tror inte att Mjøstårnet kommer att hålla rekordet särskilt länge. Men det är vi bara glada över, både för vår egen del och för klimatets, säger Rune Abrahamsen, vd för Moelven Limtre.

Foto: Jens Haugen/Anti

Se filmen här: