Nyheter

Intelligent Energy Management visar framtiden för smarta lokala energinät

I och med att vi ser mer och mer solceller på taken och att batterilager har börjat dyka upp i större grad kommer vi att behöva styrsystem för lokala energinät. Styrsystem som kan optimera energiflöden inom och mellan fastigheter. Dessa styrsystem kallar vi för Intelligent Energy Management (IEM) vilket också är namnet på Sustainable Innovations projekt som har studerat läget idag för intelligenta styrsystem och framtiden för marknaden.

Intelligent Energy Management är det första området att ingå i plattformen A Challenge from Sweden som Energimyndigheten har utvecklat i samverkan med Swedish Incubators & Science Parks (SISP). Plattformen finns främst till för att främja upphandlingar inom innovation. Energimyndigheten och SISP inledde satsningen under 2015 med en innovationstävling som resulterade i fyra vinnare:

CERTH (Centre for Research & Technology, Hellas) från Grekland som har testat en lösning i Eskilstuna kommun.

Amzur från USA som testat sin lösning i Glava Energy center i Arvika kommun.

KIC InnoEnergy och Ferroamp från Sverige som båda testat sina lösningar på Ihus AB i Uppsala.

I projekt IEM har Sustainable Innovation under ca två år drivit arbetet med att testa och utvärdera de fyra lösningarna i verklig miljö.

– Utvärderingarna visar att lösningarna har funktioner som kan öka kundernas egenanvändning av lokal solelproduktion och kan kapa effekttoppar för att minska kostnader för elinköp från nätet, säger Jan Kristoffersson, projektledare på Sustainable Innovation.

Projektet har även visat att det har krävts mycket handpåläggning från kunderna, de installatörer de har anlitat och IEM-leverantörerna för att få systemen att fungera tillsammans med den lokala utrustningen. Detta beror till stor del på att lösningarna inte till fullo är kommersiella än och att leverantörerna haft begränsade resurser. Sustainable Innovation har även tittat på framtiden för IEM-lösningar.

– Utvecklingen kommer att gå snabbare i takt med att lönsamheten för solcellsanläggningar blir allt bättre. Det är också viktigt att priserna på batterilager sjunker. Det samma gäller om tolkning eller förändring av nätkoncessionsreglerna innebär att det blir friare att transportera el mellan byggnader inom t.ex. ett bostadsområde, säger Thomas Sundén, VD och projektledare på Sustainable innovation.

Projektet har även resulterat i att ”Beställargruppen för lokala energisystem” skapats med representanter från ett 50-tal organisationer där allt från byggbolag till kommuner och fastighetsutvecklare finns representerade. Gruppens syfte är att fortsätta utveckla, dela och sprida kunskap och även genom sina upphandlingar påskynda utvecklingen av smarta lokala energisystem.

På bilden:
Solceller i Vaksala Eke, Uppsala.
Foto: Jessica Kriström