Nyheter

DEBATT: Så kan företag förbereda verksamheten inför intåget av Generation Z

Det har länge fokuserats på hur så kallade Millennials har påverkat och format arbetsmarknaden, men nu är det hög tid att rikta fokus mot deras framtida kollegor – Generation Z. Denna generation består av barn och ungdomar födda mellan 1996 och 2010.  Det här skriver Derek Thompson, Vice President, Dell Boomi.

De äldsta av dem har redan börjat arbeta och i princip samtliga har haft teknik som en integrerad del av sin livsstil och har därmed höga förväntningar på sina arbetsgivare inom det området.

Globalt sett består Generation Z av 2,52 miljarder unga vuxna, som inte känner till något annat än en värld med smartphones och datorer, och de har ett digitalt självförtroende som går långt utöver tidigare generationers. Generation Z kommer i hög grad att förändra våra arbetsplatser, vilket företagen redan nu kan och bör förbereda sig för. Inte minst med tanke på att den nya generationen för med sig en uppsjö av nya möjligheter.

Ungdomar förutser framtidens teknologi på arbetsplatsen
Teknik är en naturlig del av livet för Generation Z, i betydligt högre grad än för tidigare generationer. Teknik spelar en central roll i deras vardag och de är ofta optimistiska – nästintill visionära – när det kommer till att förutse hur framtidens arbetsplatser kommer att se ut.

Dell Boomi har frågat 12–15-åringar om vilken teknologi som de förväntar sig att få tillgång till när de på allvar träder in på arbetsmarknaden om ca 10–15 år. 66 procent svarade att de förväntar sig förarlösa bilar på våra gator, medan 47 procent tror att det då finns robotassistenter för att hjälpa dem med administrativa uppgifter. 41 procent av de tillfrågade förutser att Artificiell Intelligens blir allt viktigare och 38 procent ser framför sig virtuella kontor. Generation Z förväntar sig dessutom att framtida teknologier kommer att göra deras liv enklare och bättre.

Men hur kan då företagen förbereda sig inför Generation Z inträde på arbetsmarknaden? Och hur förbereder de sig på bästa sätt när Generation Z förväntar sig teknologier som till viss del inte ens har uppfunnits ännu?

Förbered verksamheten för Generation Z
Det är tydligt att teknik är en viktig del av nästan alla barns liv och att deras förväntningar på hur de kommer att få tillgång till ny teknik när de börjar arbeta är mycket höga. För att möta de förväntningarna måste företag och organisationer förbereda sig så att de kan ta tillvara på kommande teknologier och den de nya datakällor som kommer. För tio år sedan var det svårt att föreställa vilken teknik vi skulle komma att använda idag. Framväxten av uppkopplade enheter (IoT) och AI har skapat en värld full av uppkopplade enheter som har förändrat hur vi lever våra liv. Med fler applikationer på gång kommer nätverken dessutom att bli ännu större och den information som vi ska hantera att bli ännu mer omfattande. Verksamheter behöver därför kunna flytta, hantera, styra, och optimera denna data för att anpassa sig och för att kunna växa med de möjligheter som växer fram.

Bygg en långsiktig verksamhet som är förberedd på effektiviseringsmöjligheter som dyker upp snabbt
Framtidens arbetsplats måste utformas så att det är enkelt att anpassa den till möjligheter som vi kanske inte ens vet om att de finns ännu. Dessutom behöver företag se till att deras system hjälper de anställda att leverera värde. Här handlar det om att hantera sina resurser på ett smart sätt så att företaget når långsiktiga framgångar. Detta ligger i linje med den så kallade Paretoprincipen, eller 80/20-regeln. Det är den regel som säger att företag och organisationer bör sträva efter att 80 procent av företagets dyrbara resurser, till exempel programmerare, tillåts jobba med komplexa uppgifter som digital innovation som ger företaget konkurrensfördelar. De resterande 20 procenten av tiden kan användas för mer repetitiva och administrativa uppgifter, vilka även de är nödvändiga. När företaget sett till att de anställda uppnått den fördelningen av sin tid, kan de sträva efter ytterligare sätt att effektivisera på ett sätt som gör att de närmar sig en 90/10-fördelning. Det handlar kort och gott om att se till att ha rätt man eller kvinna på rätt plats och att de tillåts arbeta så stor del av sin tid som möjligt med det som de är bäst på och drivs mest av.

En molnbaserad integrationslösning som gör att företaget kan flytta, hantera, styra och optimera data och processer frigör tid för strategiskt duktiga personer att arbeta med strategiska uppgifter, vilket i förlängningen medför bättre förutsättningar för affärsframgångar.

Nästa steg
Generation Z kommer helt säkert att förändra arbetsplatsen och genom att skapa förutsättningar för att ta tillvara nya och kommande innovationer kan förändringen bli betydligt mer effektiv än vad många tror är möjligt. Teknik är en del av vardagen hos unga människor och deras förväntningar på att kunna ta tillvara på detta även på sin arbetsplats är höga. För att möta dessa förväntningar måste företag börja framtidssäkra sin verksamhet så att de applikationer, den data och de enheter som den yngre generationen kommer att kräva att få arbeta med också kommer att finnas tillgängliga för dem.

I samband med att allt fler applikationer introduceras kommer det att skapas ett ännu mer omfattande nätverk av uppkopplade enheter som skapar och tar emot information. Genom att kunna hantera denna situation på ett sömlöst sätt kommer företag enkelt att kunna anpassa sig för framtiden. Bara de företag som satsar på att skapa denna grund för tillväxt kommer att vara förberedda på att ta tillvara på den potential som nästa generations arbetskraft och teknologier medför.