Nyheter

Starkt resultat för Tekniska verken i Linköping

Tekniska verken-koncernens samlade intäkter under perioden januari till augusti 2018 uppgick till 3 505 miljoner kronor, jämfört med 3 055 miljoner kronor samma period förra året, vilket är en ökning med 15 procent. Det visar koncernens delårsrapport som publicerades idag.

Främsta orsaken till ökningen är marknadsprisutvecklingen på el. Detta påverkar omsättningen påtagligt i koncernens elhandels- och elproduktionsverksamhet. Under främst första tertialet var även volymeffekterna för koncernens vattenkraftsproduktion mycket positiva jämfört med det extrema torråret 2017.

Den extremt varma sommaren har också bidragit till ökad efterfråga på fjärrkyla från Tekniska verken.

– 2018 har uppvisat kraftiga slag i väderförhållanden. Vintern var kall och ovanligt lång, sommaren blev extremt nederbördsfattig och varm. Detta påverkar Tekniska verken både direkt och indirekt. Dessa omständigheter påverkar också elpriset som sätts på en europeisk marknad. Stigande elpriser har påverkat koncernen positivt, säger Charlotta Sund, vd och koncernchef

Resultat efter finansiella poster uppgick till 525 miljoner kronor mot 421 miljoner kronor motsvarande period föregående år, det vill säga en ökning med 25 procent.

 – Koncernens resultat är mycket starkt, kassaflödet är bra och skuldsättningen begränsad. Vi har goda förutsättningar att fortsätta att utveckla koncernen samtidigt som vi bidrar med betydande utdelningar till vår ägare, säger Peter Forssman, ekonomi- och finansdirektör.

Tekniska verken i Linköping AB har under en följd av år delat ut 187 miljoner kronor per år via ett koncernbidrag till ägaren, Linköpings Stadshus AB. I juli 2018 lämnade Tekniska verken även en extrautdelning på 150 miljoner kronor till ägaren.