Nyheter

SPM Instrument tar hem stororder inom sågverksindustrin

Södra Wood Värö har till SPM Instrument lagt en beställning på ett större onlinesystem för att konditionsövervaka kritiska maskiner i timmersortering, såglinje och efterbehandling.

Valet föll på SPM som leverantör och ordern omfattar en kombination av onlinesystem i Intellinova-serien: tre enheter Intellinova Parallel EN (sexton parallella kanaler vibration), fem enheter Intellinova Compact (åtta kanaler vibration) samt åttiotre DuoTech accelerometrar.

De maskiner vars mekaniska kondition och smörjkondition ska övervakas online är elmotorer till barkrotorer i barkmaskin, reducerare*), cirkelsågar (S1 & S2), klyv (MKV), hugg, trimmer**) och hyvel.

Installation, konfigurering och driftsättning utförs av SPM:s serviceingenjörer. När övervakningssystemet driftsatts kommer Södra Cells FU-personal att sköta övervakning och analys av mätdata.

Jöran Holme, underhållschef på Södra Wood, kommenterar:

I samband med framtagning av underhållstrategier för våra A-klassade maskiner blev det aktuellt att mäta förslitningsgraden på våra mest kritiska maskiner för att upptäcka slitage/defekter tidigt. Massafabriken Södra Cell i Värö har stor erfarenhet av vibrationsmätning och det var självklart för oss att ta hjälp av den kompetens och erfarenhet som finns inom kombinatet Södra Wood och Södra Cell.

Andreas Lindblom, chef mekanisk verkstad på Södra Cell, ansvarar för den mätgrupp som hjälpt till med framtagning av mätmetod, och kommer även att utföra mätning och analys av mätvärden.

Genom att vi utnyttjar gemensamma resurser och erfarenheter inom kombinatet kan vi utveckla vårt underhåll på ett kostnadseffektivt sätt, säger Andreas.