Nyheter

IF Metall säger ja till tredje avtalsåret

Reallöneökningarna bedöms fortsätta även 2018 och 2019, eftersom industrins konkurrenskraft är stark. Därför har IF Metalls avtalsråd beslutat att inte säga upp det tredje avtalsåret.

– Nuvarande avtal ger IF Metalls medlemmar fortsatta reala löneökningar. Det sker parallellt med att sysselsättningen ökar och arbetslösheten sjunker. Dessutom ökar medlemmars möjlighet till deltidspension, säger IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä.

Industrins parter har en lönenormerande roll på hela den svenska arbetsmarknaden. Det gör att IF Metalls ställningstagande beaktar vad en uppsägning skulle få för konsekvenser för lönebildningen på hela den svenska arbetsmarknaden.

– Vårt övergripande mål är ökad reallön och förbättrade anställningsvillkor. Vår uppfattning att alla anställda ska ha del av det växande produktionsresultatet. Dessa mål ska nås på ett sätt som är förenligt med de samhällsekonomiska förutsättningarna, bibehållen internationell konkurrenskraft och en hög sysselsättning, säger Veli-Pekka Säikkälä.