Nyheter

Konsortium planerar för elväg i Västsverige

Alstom, Volvokoncernen och NCC har tillsammans bildat konsortiet VästSvenska Elvägar som lämnat in ett förslag till Trafikverket om att bygga en demonstrationselväg i Västsverige.

Trafikverket har fått regeringens uppdrag att bredda kunskapsunderlaget avseende elvägar. De har bett att få in anbud från intressenter som är villiga att bygga en demonstrationsanläggning på allmän väg i Sverige. VästSvenska Elvägar är en av de intressenter som nu har valts ut för att lämna in ett mer detaljerat förslag.

I konsortiet bidrar Alstom med elvägsteknik baserad på beprövad teknik som används för framdrift av spårvagnar och Volvokoncernen med teknik och kompetens när det gäller elfordon. De bägge företagen har sedan tidigare tillsammans utvecklat en testmiljö för elvägar och utvärderat överföring av energi mellan väg och fordon. NCC har genom sitt engagemang i eRoadArlanda utvecklat anläggningsmetoder för elvägar.

I samarbetet ingår också närmare 20 privata och offentliga företag, kommuner och akademiska institutioner som partners eller som deltagare i en referensgrupp med intresse för tekniken. Den breda uppställningen av aktörer ger också möjlighet att dra lärdomar från vilka andra samhällsnyttor som kan uppstå vid utbyggnaden av elvägar.

Att säkerställa hållbara transporter på lång sikt förutsätter innovativa lösningar och gränsöverskridande teknik som kan användas för blandad trafik. Det finns stor potential i utbyggnaden av elvägar baserad på en elvägsteknik som Alstoms, då den kan användas för både lastbilar, bussar och personbilar.

Elvägar är en viktig del för framtidens mobilitet och för att åstadkomma hållbara transportlösningar på väg. Energieffektiv och miljövänlig framdrift av fordon på väg gynnar industrier, fraktföretag och persontransporter och är en självklar del i ett framtida hållbart transportsystem. Demonstrations-anläggningar är positiva för den regionala tillväxten och för att attrahera nya kompetenser, affärer och investeringar till regionen.

Demonstrationsanläggningen kommer att integreras i en allmän väg med syfte att utveckla, testa, verifiera och visa upp nya lösningar för elvägsteknik.

– På Alstom arbetar vi brett med innovativa lösningar för miljövänliga transporter och vi ser elvägar som ett viktigt komplement till spårbunden trafik. Vår laddningsteknik för spårvagnar som nu anpassas för väg är bra exempel på hur beprövade tekniker får nya användningsområden och snabbar på utvecklingen, säger Björn Asplund, VD för Alstom Sverige.

– Volvokoncernen erbjuder idag fullelektriska bussar och lastbilar för stadstrafik. Elvägar kan vara ett sätt att också klara emissionsfria transporter på längre sträckor. Men skall vi lyckas krävs ett brett samarbete mellan olika samhällsaktörer och därför är ett initiativ som detta så viktigt, säger Lars Stenqvist, Teknisk direktör, Volvokoncernen.

– För oss på NCC är det en självklarhet att vilja ligga i framkant när det gäller utvecklingen av hållbar infrastruktur. Det är därför vi deltar i det här projektet. Vi har redan gedigen erfarenhet av att arbeta med elväg i projektet eRoadArlanda och de kunskaperna tar vi förstås med oss i det här nya samarbetet, säger Hans Säll, affärsutvecklingschef på NCC.

I VästSvenska Elvägar ingår för närvarande åtta samarbetspartners: AstaZero, Business Region Göteborg, Göteborg Energi AB, Göteborgs Hamn AB, Lindholmen Science Park, RISE, Swedavia, Västra Götalandsregionen. Dessutom pågår en dialog med flera transportbolag som också visat intresse för att medverka i projektet.

En referensgrupp med intresse för elvägsteknikens möjligheter är kopplad till projektet: Volvo Cars, Mariestad kommun, Skövde kommun, Vattenfall, Chalmers, Borås kommun, Härryda kommun.

Foto: Volvo Group