Nyheter

Vattenfall möjliggör elbilsladdning på Klöverns fastigheter

Ett av Sveriges största laddnätverk, InCharge från Vattenfall, tar ett jättekliv i och med ett nytt samarbete med fastighetsbolaget Klövern. Med över 10 000 parkeringsplatser från Malmö till Uppsala finns det stora möjligheter att rita om laddkartan för eldrivna fordon i mellersta och södra Sverige.

– Fastighetsbolag har verkligen möjlighet att förändra vårt sätt att se på eldrivna fordon genom att skapa naturliga laddplatser i områden där människor bor och arbetar. Jag är otroligt glad över samarbetet med Klövern som gör det möjligt att ta ett stort steg mot mer fossilfrihet. Man skulle kunna säga att nu är vi verkligen på god väg att bygga bort laddångesten, säger Susanna Hurtig, chef Vattenfall E-Mobility Norden.

Klövern som äger över 400 fastigheter erbjuder attraktiva kommersiella lokaler, och utvecklar bostäder, i tillväxtregioner. Med över 10 000 parkeringsplatser från Malmö till Uppsala finns stor potential för att installera fler destinationsladdare för en enkel och trygg laddning. Parallellt påbörjar Klövern sin satsning på solel för att kunna erbjuda förnybar el för elbilsladdning.

Allt fler hyresgäster efterfrågar laddlösningar. Avtalet med Vattenfall innebär att Klöverns lokala affärsenheter själva kommer att se över de behov de har. En central upphandling ger en tydlig överblick av de tjänster och produkter som finns, allt från installation, drift, hårdvara och service till att Klövern får en gemensam portallösning för betalning och kontroll.

– Vi sparar tid på att ha en central lösning. Vår bransch måste vara med och driva utvecklingen och skapa förutsättningar för en säker elbilsladdning och framtidssäkra fastigheterna för kommande elbehov. Samarbetet med Vattenfall och InCharge ger oss och våra hyresgäster de bästa förutsättningarna för att hitta lösningar som passar olika behov, men inte bara det, vi vill vara med och koppla ihop fastigheterna med ny, hållbar teknik. Vi måste ta ansvar för nästa generation, säger Kristian Karlsson, Teknisk chef på Klövern AB.