Nyheter

Nytt hållbart datacenter i Göteborg för Göteborg Energi

Efterfrågan på fysiska lokaler för placering av servrar och annan utrustning ökar kraftigt i Göteborg. Operatörskunder har ett stort behov av att kunna använda strategiska noder i form av datacenter för att bygga robust datakommunikation och få tillgång till Göteborg Energis fiberinfrastruktur.

Därför har Göteborg Energi under våren byggt ett modulärt datacenter som stod inflyttningsklart sommaren 2018. Göteborg Energi är ett oberoende och neutralt stadsfibernät som arbetar för ett hållbart Göteborgssamhälle.

Genom det strategiska valet av metoden med modulär byggnation byggs datacentret enkelt ut vartefter effektbehoven och efterfrågan från kunderna ökar. Datacentrets infrastruktur med konnektivitet, kraft och kylförsörjning är flexibel för att docka på ytterligare serverhallsmoduler. Det innebär att det står redo oavsett om det är en modul avsedd för traditionella servrar eller för OCP-teknik. Förnyelsebar energi används uteslutande och den värme som alstras kan återvinnas i Göteborg Energis fjärrvärmenät. Ett fullt utbyggt datacenter kan leverera cirka fyra gigawattimmar värmeenergi vilket räcker för att värma 200 villor.

– Jag har under drygt 20 års tid haft förmånen att designa och leverera datacenter till stora såväl som medelstora kunder. Gemensamt för alla är att efter en lång process för att identifiera behoven är det alltid bråttom att få det nya datacentret i drift. Genom att kunna prefabricera sitt datacenter i en kontrollerad och effektiv fabriksmiljö samtidigt som markarbeten och övrig infrastruktur sker på site, kan ett modulärt datacenter tas i bruk tidigare jämfört med att platsbygga, säger Pär Åberg, Chief Sales Officer, Swedish Modules.

Skillnaden mellan modulbyggnation och platsbyggt är teknik och väsentligt kortare byggtid, inte funktion eller kravställning. Samma regelverk gäller för modulärt byggande som för platsbyggt.

Den flexibla lösningen innebär också möjlighet att investera i takt med att behoven växer och fler kunder flyttar in i datacentret. Dessutom minimeras tiden på site även vid utbyggnad vilket innebär ökad säkerhet för befintliga kunder i anläggningen.

– Vi är mycket stolta över att få varit en del av det totala projektet för Göteborg Energis innovativa och moderna datacenter. Att Göteborg Energi dessutom lyckats kombinera hög tillgänglighet för IT-driften med en hållbar och miljövänlig anläggning ligger i absolut linje med våra kärnvärden om att göra skillnad för såväl samhälle som individ. IT-industrin är en av världens mest snabbväxande industri och samarbeten behövs för att datacentret ska bli en tillgång för miljön och inte en belastning. Projektet med Göteborg Energi är ett mycket gott exempel på ett sådant värdeskapande samarbete, fortsätter Pär Åberg.

Säkerhet och logistik prioriterad
Vid montering av modulerna på plats är säkerheten självklart den främsta prioriteringen samt att logistiken för transporter till och från siten sker utan hinder. Vi är mycket glada att det tack vare god planering och samarbete fungerade helt utan dröjsmål för transporter till och från siten. På grund av modulernas storlek som denna gång var 5,5 meter breda och över 16 meter långa fick transporten denna gång genomföras nattetid för att inte påverka trafiken i Göteborg.

Fakta:
Namn Datacenter Backa

Byggnadsår 2018

Byggnad Modulbyggnad (MDC) ,Planerad total datacenteryta bestående av ca 500 kvm uppdelad i ett antal olika datahallar. Kundmoduler är ca 90 kvm per styck.

Brandsäkerhet Brandklassade väggar (EI60), rökdetektorer, direktkoppling till räddningstjänsten och automatiska gasbaserade brandsläckarsystem försett med aspirerande detekteringssystem för brand och rök.Brandlarm enligt SBF 110:7

Klimatanläggning Kylanläggningen består av två separata kylsystem uppbyggt för att leverera kyla på ett ekonomiskt, säkert och miljömässigt hållbart sätt.

Kraftförsörjning Kraftförsörjningen på Datacenter är byggd för att försäkra maximal tillgänglighet. A+B kraft med UPS N+1 med Lithium batterier och reservgenerator.

Säkerhet Skalskydd enligt SSF 200:3, inpasseringssystem, inbrottslarmsystem enligt SSF 130:6, larmklass 3, Kameraövervakning, CCTV.

Konnektivitet Tillgång till Göteborg Energis fiberinfrastruktur med redundanta fiberförbindelser samt ett antal olika operatörer för interconnect.

PTS driftsäkerhetskravDatacenter Backa uppfyller PTS krav för att kunna användas för tillgångar enligt klass A.

MiljöAnläggningen använder förnybar el märkt ”Bra Miljöval” vilket innebär el från vattenkraft, biobränslen, vindkraft och solenergi som uppfyller Naturskyddsföreningens krav.

ÖVRIGT

Leveranstid

De två initiala modulerna hade en byggtid på ca 8 veckor. Modulerna gick med vägtransport från Emtunga till Göteborg där de monterades på plats under en dag med efterföljande installationsarbeten under ytterligare två veckor. Parallellt med byggnationen arbetade totalentreprenören med markarbetena och hade därefter ytterligare installationer utöver själva modulerna. Total byggtid från beställning till driftsatt anläggning var ca 6 månader.

Stomme
Svetsad stålkonstruktion

Dimensioner(moduler)
L 16 000 mm B 5 500 mm H 3 900 mm
Stålvikt ca 16 ton
Slutviktinkl. inredning ca 27 ton