Nyheter

Ny professionell fatlyft för Ex-klassade zoner

Nu lanserar DENIOS nya fatlyften SecuEx i Sverige. Fatlyften är utvecklad för att underlätta hanteringen av tunga 200 liters flänsade stålfat och plastfat i ex-zoner. Med lättmanövrerat chassi och innovativ pumpteknik kan faten enkelt och bekvämt placeras på europapallar eller uppsamlingskärl.

– Mekaniskt alstrade gnistor och statisk elektricitet är vanliga antändningskällor vid industribränder, därför är det viktigt att tänka på att all utrustning som används i ex-zoner ska vara ex-klassad. Fatlyften SecuEx uppfyller ATEX-kraven i standardutförandet och ger maximalt skydd för användaren i riskfyllda arbetsmiljöer. Med en effektiv pumpteknik, som möjliggör ergonomisk fathantering, undviks arbetsrelaterad överbelastning samtidigt som risker för explosion minskar, säger Linus Jacker, VD på DENIOS AB

Modern underhållsfri design
Fatlyft SecuEx finns med tre olika chassivarianter, utrustad med fatgreppare, fatklämma eller fatvändare beroende på behovet hos användaren. Det smala chassit kan köras in under europapallar och uppsamlingskärl. Med det breda chassit möjliggörs överkörning av pallar och uppsamlingskärl medan det vinklade chassit är utvecklat för körning över hörn på uppsamlingskärl och pallar, även i trånga utrymmen. Fatlyften är CE-märkt och GS testad för högsta säkerhet.

– I samarbetet mellan DENIOS ingenjörer och säkerhetsexperter har inget lämnats åt slumpen. SecuEx är utformad för att minska risker i ex-zoner samtidigt som fallolyckor med fat samt förslitningsskador och ryggskador hos medarbetarna undviks, säger Linus Jacker.

Exakta lyft av fat – på millimetern
Högkvalitativa komponenter har använts till hela fatlyften.

– Precisionen på SecuEx imponerar. Den smidiga växeln med ratt är exakt på millimetern och när vi testade fatlyften klarade den att hälla vätska från ett 200 liters fat i en tillbringare på 1 liter, det tror jag vi är ensamma på marknaden att klara, avslutar Linus Jacker.