Nyheter

Ingenjörerna fullföljer industriavtalet

Sveriges Ingenjörer kommer inte nyttja industriavtalets möjlighet till uppsägning inför 2019. Det innebär att förbundet fullföljer de treåriga avtal som träffades i fjol med industrins arbetsgivare. Samtidigt påbörjas en översyn av löneavtalen.

Avtalen som gäller från och med 2017 sträcker sig över tre år med en option på omförhandling av det sista året. Detta ska i sådana fall aktualiseras före den 30 september. Sveriges Ingenjörers förbundsstyrelse har dock beslutat att de ska löpa på även över 2019.

– Vår bedömning är att det idag inte finns skäl som motiverar att rucka på den grund vi gemensamt satt för svensk lönebildning den här avtalsperioden. Det ekonomiska läget är i stort detsamma nu som när avtalen slöts, säger Sveriges Ingenjörers förhandlingschef Camilla Frankelius.

Överenskommelsen blev klar i mars 2017 mellan Facken inom industrin, där Sveriges Ingenjörer ingår som en part, och arbetsgivarorganisationerna i svensk industri. Löneökningstalen som sattes ger riktvärden för de lokala löneförhandlingarna.

– Även om de centrala avtalen fungerar och fortsätter gälla över 2019 så är vi bekymrade över löneutvecklingen på företagen. Trots starka finansiella resultat och stor efterfrågan på ingenjörskompetens är det många företag som inte erbjuder sina ingenjörer adekvata löneökningar. Därför kommer vi nu se över utformningen av våra avtalskonstruktioner så att de kan få bättre effekt på lokal nivå, säger Sveriges Ingenjörers förhandlingschef Camilla Frankelius.

Nästa centrala avtalsrörelse för industriavtalet äger rum 2020.