Nyheter

Snow Software når 100 miljoner dollar i globala intäkter

Uppbackade av tusentals framgångsrika kunder och utmärkelser från analytiker hjälper Snow företag att hantera utmaningar som uppstår när de gör molnsatsningar inom sitt arbete kring digital transformation.

Snow Software(Snow), världsledande inom Software Asset Management (SAM) och Cloud Spend Management, meddelar att de har nått 100 miljoner dollar i globala intäkter. Tillväxten har drivits av flera tusen världsledande varumärken som tar hjälp av Snow för att framgångsrikt hantera och optimera sina mjukvaru- och molninvesteringar och skapa bästa möjliga resultat. Det momentum som Snow upplever har uppmärksammats av såväl kunder som analytiker. Snow uppmärksammades nyligen av kunder genom 2018 Gartner Peer Insights Customers’ Choice för Software Asset Management Tools och positionerades också som ”Ledare” i Gartners första Magic Quadrant för Software Asset Management Tools.

Kostnader för tjänster relaterade till publika moln, inklusive Software as a Service (SaaS), och infrastructure as a Service (IaaS) förväntas öka med 17% per år till 2022, enligt Gartner’s Forecast: Public Cloud Services, worldwide, 2016–2022, 2Q Update. Till skillnad från mjukvara som hanteras on-premise, tas de flesta inköpsbesluten som rör molnet av affärssidan, medan IT-avdelningen får ansvar för risker, själva hanteringen och de övergripande kostnaderna. Detta innebär att IT-organisationen hamnar i en svår position där de tvingas ta ansvar utan att ha tillgång till de verktyg och den kontroll de behöver för att leverera det stöd som affärssidan behöver.

Snow leder utvecklingen när det gäller att hjälpa företag att hantera denna förändring, och det börjar med att ge företag en förståelse för vilka molntjänster som används, samt att dra det steget längre genom att även visa var tjänsterna används. Detta gör det möjligt för IT att hålla en hög servicenivå till sina affärspartners och säkerställa att verksamheten bibehåller den snabbrörlighet som molnet möjliggör utan att utsätta företaget risker kring regelefterlevnad och dataintegritet. Snow kommer att fortsätta att investera stort på denna snabbrörliga marknad I takt med att företag av alla storlekar tar till sig molnet.

I samband med att Snow implementerar denna tillväxtsatsning, utvecklar företaget även ledningsteamet. Vishal Rao, President & COO, blir ansvarig för all operationell verksamhet. Rao kom till Snow under 2016 som styrelsemedlem och fick en operationell roll som President & COO tidigare i år för att, tillsammans med Axel Kling, ansvara för verksamheten genom att fokusera på alla marknads- och säljfunktioner. Tidigare hade han ledande positioner på både Splunk (NASDAQ: SPLK) och Cloudera (NYSE: CLDR) där han hjälpte dem att växa genom sina respektive börsintroduktioner. Axel Kling fortsätter som CEO och som styrelsemedlem och kommer att fokusera på innovation och strategi, vilket tagit företaget till sin marknadsledande position.

– Jag är mycket stolt över att vi nått den här milstolpen samt över den verksamhet som har vi byggt upp på Snow, och jag vill tacka våra medarbetare, kunder och partners som har gjort detta möjligt säger Axel Kling. Att jag nu får möjlighet att få hjälpa Vishal att bygga och utveckla alla funktioner på Snow är mycket spännande. Vårt mål har varit att hjälpa företag att maximera värdet på sina mjukvaruinvesteringar och den milstolpe som vi nu har uppnått tycker vi är ett kvitto på att vi har lyckats. Nu är det dags att ta nästa steg i vår satsning på att skapa ännu mer värde för kunder och partners.

– Jag ser fram mot nästa tillväxtfas och jag är glad att jag har fått möjligheten att tillsammans med Axel leda ett team som har gjort ett sådant imponerande arbete, säger Vishal Rao. Utmaningarna som molnet medför gör att Snow kan tillföra ännu mer värde till kunder och vi kan erbjuda mer än kostnadsbesparingar och göra det möjligt för företag att skala upp och bli mer produktiva utan att de behöver ta säkerhetsmässiga, finansiella och juridiska risker som annars följer med molnsatsningar.

– Vi är mycket stolta över det Snow har presterat och det har varit ett nöje att jobba tillsammans med Axel för att ta verksamheten till dit vi är idag, säger Mike Risman, Managing Partner på Vitruvian Partners. Vi är övertygade om att Snow kommer att kunna ta tillvara på möjligheterna framför sig med den här nya ledarskapsstrukturen.

– Vi såg den potential som Snow har när vi började arbeta ihop 2017, och vi ser förväntansfullt på framtiden nu när vi har sett hur marknadspotentialen har växt med den snabba tillväxten inom molnområdet, säger George Kadifa, Managing Director på Sumeru Equity Partners. Med den nya ledarskapsstukturen är vi övertygade om att Snow kommer att kunna ta tillvara på möjligheterna framför dem.