Nyheter

Årets underhållsavställning på OKG avslutad

Under torsdagen avslutade OKG den årliga underhållsavställningen i och med att Oskarshamn 3 (O3) åter kopplades in på kraftnätet. Inom kort levererar anläggningen åter klimateffektiv och trygg baskraft med full effekt.

Under fyra intensiva veckor genomfördes alla planerade åtgärder i anläggningen med hög effektivitet. Förutom det normala årliga bränslebytet var det ett stort antal unika underhållsåtgärder och provningar som stod på agendan.

Arbetena inleddes den 23 augusti och exempel på åtgärder som utförts är byte av plåten i turbinens mellanöverhettare, dränering av kylvattenkanalerna för att möjliggöra inspektion av dessa samt avsyning och provning i reaktortanken med bland annat provning av stödben till moderatortankstativet. Samtliga dessa arbeten har utförts enligt den tidsplan som sattes upp inför avställningen.

– Genom alla engagerade medarbetares ansvarstagande för säkra och effektiva arbetssätt har årets revision på Oskarshamn 3 gått väldigt bra, säger produktionschef Mats Ekblad. Under det intensiva arbetet med åtgärder i anläggningen har vi i alla lägen haft säkerheten som högsta prioritet. För detta vill jag rikta ett stort tack till alla egna och inhyrda medarbetare.

Underhållsavställningen planerades pågå i tjugosex dygn. Främst på grund av tillkommande arbeten på snabbstoppsystemet och generatorn utökades produktionsstoppet med knappt två dygn.

– Nu är dock anläggningen klarställd för sedvanligt stabil och klimateffektiv elproduktion, avslutar Mats Ekblad. Det känns bra att OKG står så väl rustat inför den kommande vintern och eventuella köldknäppar som kan öka behovet av el.

Foto: OKG