Nyheter

IKEA går med i organisationen 100 % förnybart

IKEA-koncernen har ett stort engagemang för omställningen till hållbara energisystem och har hittills investerat mer än 1,7 miljarder euro i förnybar energi. Målet är att 2020 producera lika mycket förnybar energi som används globalt i den egna verksamheten. Idag har bolaget valt att gå med i organisationen 100% förnybart.

– Omställningen till ett förnybart och hållbart energisystem är nödvändigt för att klara den stora klimatutmaningen. Vi delar 100% förnybarts vision om ett förnybart Sverige och vill vara med i ett sammanhang där näringsliv och miljöorganisationer samarbetar för att påverka vägen dit. Därför väljer vi att ta steget in som medlem, säger Sara Paulsson, ansvarig för samhällsrelationer på IKEA Sverige.

IKEA-koncernen siktar på att senast 2020 producera lika mycket förnybar energi som den egna verksamheten förbrukar på global nivå. Redan idag producerar IKEA-koncernen mer förnybar energi än vad den nordiska verksamheten använder. För att underlätta för människor att delta i energiomställningen säljer företaget solceller i fem länder, med planer på ytterligare expansion.

– Näringslivets engagemang har en helt avgörande betydelse för energiomställningen och möjligheten att klara de klimatutmaningar vi står inför, i synnerhet när de politiska besluten inte kommer i den takt som krävs. Vi är mycket glada över att IKEA vill vara med och driva på utvecklingen av framtidens förnybara energisystem och ser fram emot samarbetet, berättar Linda Burenius Magnusson, ordförande 100% förnybart.

På bilden:
Vindkraftspark i Glötesvålen som producerar energi åt IKEA i Norden.