Nyheter

Bovieror satsar på solel och geoenergi

Bovieran är ett modernt och mycket populärt boendekoncept i Brf-form. Det unika med boendet är byggnadens vinterträdgård som ligger i mitten av byggnaden. Vinterträdgården är inspirerad av franska Rivieran med noga utvalda växter för att skapa en trivsam och harmonisk miljö året runt.

För att klara av att hålla rätt klimat under vintersäsongen krävs mycket energi, därför har flera föreningar valt att samarbeta med Enstar för att utveckla och installera ett mer effektivt och hållbart energisystem. Samarbetet har lett till ett nytt systemkoncept för värme, varmvatten, avfuktning och elproduktion som till största del nyttjar förnybar energi från solen. Det nya systemet minskar behovet av köpt energi (Fjärrvärme & fastighetsel) med ca 65%. Förutom ett mer effektivt energisystem har även komforten i lägenheterna blivit bättre under sommaren genom att tilluften är avfuktad och kyld.

Energisystemet utgörs av en värmepumpanläggning som nyttjar geoenergi från ett borrhålslager för att producera värme och varmvatten. Borrhålslagret nyttjas även för kyla och avfuktning. Utöver detta installeras även en solcellsanläggning för produktion av el. I dagsläget har Bovieran i Nyköping, Norrtälje, Järfälla, Haninge och Varberg valt att installera detta system. Sammantaget kommer deras nya energisystem att generera en årlig energibesparing om ca 2 500 MWh. Totalt kommer ca 16 000 m borrhål att borras samt ca 1 400 solcellspaneler att installeras, vilket motsvarar en yta om ca 2 300 m². Investeringen i detta nya energisystem är även lönsamt. Föreningarna erhåller en årlig energikostnadsbesparing om ca 500 000 kr per förening, vilket ger en direktavkastning om drygt 10% år 1.

Enstar är stolta över detta samarbete som ger föreningarna en bättre ekonomi, de boende en bättre komfort samt framförallt att det bidrar till en bättre miljö och ett steg närmre till att nå våra uppsatta klimatmål.

På bilden:
Del av Brf Bovieran Haninges solcellsanläggning. Totalt för alla föreningar installeras ca 1 400 solcellspaneler.