Nyheter

Problem på elbörsen drabbar Göteborg Energi

Efter en händelse på elbörsen Nasdaq Commodities förra veckan drabbas Göteborg Energis elhandelsverksamhet av en kreditförlust på cirka 15 miljoner kronor. Orsaken är en att en enskild börsmedlem gjort stora förluster och inte kunnat täcka sina säkerhetskrav till Nasdaq.

Nasdaq har därför tvingats använda sin reservfond för att täcka upp förlusten på cirka en miljard kronor.

– Alla direktmedlemmar på Nasdaq får gemensamt täcka upp förlusten. Göteborg Energis andel av detta är cirka 15 miljoner kronor. Det är naturligtvis väldigt tråkigt att detta kan hända. Vi brukar dock göra ett resultat kring 500-600 miljoner per år. I den kontexten är det ingen jätteförlust, även om 15 miljoner är väldigt mycket pengar, säger Robert Casselbrant, ekonomidirektör på Göteborg Energi.

Han understryker också att inga enskilda kunder hos Göteborg Energi drabbas av kreditförlusten.

– Nu följer vi händelseutvecklingen noggrant och avvaktar de utredningar som både Finansinspektionen och Nasdaq gör för att kunna gå till botten med vad som har hänt och förstå hur den här typen av problem ska kunna undvikas i framtiden. Det var väldigt oväntat.

– Det är viktigt att understryka är att Göteborg Energi inte agerar på el-börsen i ett spekulativt syfte utan enbart för att minska risken inom ramen för de mandat som vi har enligt Göteborg Stads finanspolicy och våra egna finansiella anvisningar. Detta är hårt styrt. Det som har hänt har i grunden inget med vår handel att göra utan är ett resultat av att vi är medlem i el-börsen och att vi då är solidariskt ansvariga till en viss nivå i förhållande till vår storlek, säger Robert Casselbrant.

– Vi känner oss väldigt trygga med vårt regelverk och hur vi jobbar med el-handel och riskhantering. Göteborg Energi har över tiden haft stor nytta av den verksamheten och kunnat tillföra Göteborg och göteborgarna bra vinster från el-handel.