Nyheter

Jättelångtradare på nästan 33 meter

Drygt 30 meter långa jättelångtradare som kan transportera upp till fyra containrar har fått dispens att köra på finska vägar. Men hur hänger SSAB EcoUpgraded och Hardox In My Body™ ihop med de här jättarna?

Det officiella namnet på jättarna är HCT-fordon, som står för High Capacity Transport. Det har en transportkapacitet som är drygt 30 procent större än vanliga kombinationsfordon. Finska trafiksäkerhetsverket Trafi har på försök gett tiotals HCT-fordon dispens att trafikera förbestämda rutter.

En av lastbilarna transporterar containrar mellan återvinningsföretaget Stena Recyclings regionala serviceenheter och krossanläggningen i Vetenskär, Björneborg. I detta transportsystem sorteras den återvunna metallen och lastas i VR Transpoints gröna återvinningscontainrar. Den nya 32,9 meter långa HCT-lastbilen med 12 axlar kan transportera fyra sådana specialtillverkade containrar åt gången. Och det är här Hardox In My Body™ och SSAB EcoUpgraded kommer in bilden.

Positiva erfarenheter
– HCT-trafiken har regelbundet rullat på rutten i över ett år nu. Erfarenheterna är uppmuntrande. Transporteffektiviteten blir bättre på många sätt när vi kan använda fyra istället för tre containrar, och tack vare Hardox® slitstål kan vi också öka containrarnas sidohöjd och längd. Det behövs färre körningar, eftersom vi kan transportera betydligt större laster åt gången. Det betyder också färre lastbilar på vägarna. Förbättrad säkerhet, miljövänlighet och effektivitet är bland de fördelar som uppnåtts, säger transportchef Juha-Pekka Kuusisto på VR Transpoint landsvägslogistik.

– Finland är ett ganska stort land och vi måste undersöka alla möjligheter att minska miljöpåverkan och de stigande logistikkostnaderna för återvinningsprodukter, berättar Matti Nummela, transportorganisatör hos Stena Recycling.

Ferreus Oy tillverkar containrarna av Hardox® slitplåt

Det är företaget Ferreus Oy i Lundo nära Åbo, som har tillverkat VR Transpoints gröna återvinningscontainrar av Hardox® slitstål från SSAB. Familjeföretaget Ferreus tillverkar stålflak och containrar. Det grundades 2008 och fortsätter företaget Konepaja R. Rautas drygt 40-åriga tradition som tillverkare av högklassiga transportprodukter. Företaget ägs av Mika och Petri Rauta.

– Vi använder enbart certifierade produkter av hög kvalitet. De första transportcontainrarna av Hardox® slitstål levererandes till VR-koncernen redan 2009, och sedan dess har vi bara använt Hardox® i containrarnas konstruktioner – framför allt för att det är hållbart, lätt och sparar bränsle. Vi gick med i SSABs Hardox In My Body™-nätverket redan 2010 – och vi var faktiskt bland de första i Finland. Våra egna kunder känner mycket väl till Hardox®-stålens höga kvalitet och bland annat marknadens bredaste tjockleksintervall, så medlemskapet i nätverket ger konkurrensfördelar, berättar Ferreus Oy:s VD Mika Rauta.

Hardox In My Body™-nätverket växer
– Hardox® är det ledande varumärket inom slitstål och har funnits på marknaden i mer än 40 år. Hardox In My Body™-märkningen på produkten garanterar att den är tillverkad av äkta Hardox® slitplåt. För medlemmarna i Hardox In My Body™-nätverket betyder märket extra trovärdighet, det är en garanti för kvalitet och en av de bästa produkterna på marknaden, säger Jussi Joensuu, regional försäljningschef på SSAB Special Steels.

Nätverket har nu över 400 medlemmar i olika delar av världen, 18 av dessa finns i Finland. Medlemsföretagen tillverkar främst containrar, tippfordon, skopor, krossar och rivningsverktyg samt jordbruksmaskiner (t.ex. släpvagnar) och utrustning till skogsmaskiner (t.ex. avverkningsaggregat och skördarhuvuden).

– Hardox in My Body™-tillverkare får tillgång till SSABs senaste expertis inom materialteknik, tillämpningar och tillverkningsmetoder. Det innebär att de snabbt kan ta fram bättre och effektivare produkter. Medlemsföretagen uppskattar också våra marknadsföringsverktyg, och inte minst vårt starka varumärke, som också är en fördel i samband med eventuell återförsäljning av produkter. Medlemskapet innebär också möjligheter till nätverksbyggande med andra företag, tillägger Jussi Joensuu.

SSAB EcoUpgraded-konceptet skapar betydande miljöfördelar

VR Transpoints avancerade containrar är ett bra exempel på minskning av koldioxidavtrycket, som är en central faktor i SSAB EcoUpgraded-koncept. Kortfattat medför konceptet dels fördelarna som höghållfast stål ger i form av lägre vikt, bättre bränsleekonomi och utökad livslängd, dels mindre behov av stål i slutprodukterna. Koldioxidutsläppen minskar alltså både i produktionsledet och i synnerhet under maskinernas livscykel.

Genom att gå över till SSABs höghållfasta stål i sina produkter kan tillverkarna snabbt kompensera koldioxidutsläppen i stålproduktionen under maskinernas nyttjandeperiod. När den kritiska punkten väl har nåtts, fortsätter utsläppen minska i en omfattning som är mångdubbelt större än de ursprungliga utsläppen. Utsläppsminskningarna kan beräknas exakt för varje produkt.

2017 ställde SASB upp som mål att kunderna, genom att gå över till SSABs höghållfasta stål, ska uppnå en besparing på 10 miljoner ton koldioxid per år under slutprodukternas livstid. Cirka 7,8 miljoner ton av dessa besparingar uppnås med hjälp av EcoUpgraded-konceptet och resten genom premiumprodukter i fordonsindustrin.

En del av SSABs tillväxtstrategi
Både Hardox In My Body™ och SSAB EcoUpgraded spelar en viktig roll för att uppnå de tillväxtmål SSAB har fastställt fram till 2020. SSAB Special Steels har som mål att leverera 1,35 miljoner ton om året fram till 2020. 2017 var volymen 1,2 miljoner ton och 2016 1,0 miljoner ton. Största delen av tillväxten kommer från uppgradering till höghållfasta stål.

SSAB EcoUpgraded-konceptet hjälper SSAB att identifiera de tillämpningar där specialstål gör största nyttan när det gäller att minska koldioxidutsläppen. Med hjälp av konceptet kan man jämföra den potentiella minskningen av koldioxidutsläpp i användningsobjekten under drift med de koldioxidutsläpp som stålproduktionen orsakar.

FAKTA:
Med hjälp av Hardox® slitstål kan man minska vikten på lastbilar, containrar, tippfordon, skopor, avfallsfordon och motsvarande och förlänga deras livslängd. Lägre vikt betyder bränslebesparingar, större nyttolaster och till och med mindre maskiner, som förbrukar mindre bränsle. Med lättare fordonsstommar kan man transportera större laster med samma fordonspark.

Hardox® i produkten garanterar överlägsen slitstyrka och slagseghet. Dessa egenskaper sparar både tid och pengar för våra kunder.

För att få tillåtelse att använda Hardox In My Body-logotypen måste tillverkaren uppfylla SSABs hårt ställda kvalitetskrav. Dessa företag är väl medvetna om stålets egenskaper, känner till alla Hardox®-produkternas fördelar och tillämpar fortlöpande sina kunskaper i sin egen produktutveckling. I produktdekalen på varje Hardox In My Body™-produkt finns ett serienummer, med vars hjälp man kan ta fram exakta uppgifter om produkten och tillverkaren.

Foto: Juho Kuva