Nyheter

11 000 hushåll får bättre elnät när Ellevio framtidssäkrar Dalarna

Just nu pågår den största moderniseringen av elnätet i Dalarna i modern tid. Ellevio satsar cirka 250 miljoner för att framtidssäkra elnätet för cirka 10 600 hushåll.

”Paket Dalarna” är en storsatsning på elnätet i delar av Dalarna. Nyligen skrevs kontrakt med Kewab (södra delen) och Infratek (norra delen) som ansvariga huvudentreprenörer. Förberedelsearbetet har redan satt igång och under slutet av september kommer de första markägarna att kontaktas under beredningen av projekten. Beredningen är viktig för att markägare och andra ska vara insatta i arbetet och känna till planerna. Arbetet i fält startar under våren 2019 och hela projektet beräknas vara klart under sommaren 2021.

– Vi tar ett helhetsgrepp och totalrenoverar och moderniserar elnätet. Vi sätter in åtgärderna där de behövs som mest, på platser som varit drabbade av avbrott, där elnätet är gammalt eller där det är komponenter som ställer till problem, säger Magnus Fredriksson, områdesansvarig på Ellevio.

– Det handlar bland annat om att byta ut oisolerade luftledningar mot kablar som vi gräver ner i marken. Vi byter ut både mellanspänningsnätet, 10 kV, och lågspänningsnätet, 0,4 kV, det vill säga både matarledningarna som går mellan olika stationer och ledningarna som går ända fram till kundernas hus, säger Torbjörn Persson, projektledare på Ellevio.

Strömavbrott blir ovanligt
När hela projektet är klart kommer det att göra stor skillnad. Idag är genomsnittsåldern på elnätet i de två berörda områdena cirka 38 år och är nära slutet på sin livslängd. Eftersom elnätet ändå behöver bytas ut är det ett bra tillfälle att passa på att göra det mer modernt på samma gång. Luftledningar, som är känsliga för väder och vind, rivs och ersätts med kablar som grävs ner i marken. Strömavbrott på grund av hårda vindar kommer bli ett ovanligt fenomen framöver.

Samtidigt skapar ett modernt elnät förutsättningar för energiomställningen; fler kunder kommer ha elbilar och producera egen el med hjälp av solceller i framtiden. Äldre nätstationer ersätts med nya, smartare stationer som ger bättre omkopplingsmöjligheter och säkrare överföring. En annan positiv aspekt med projektet är att stora markytor som idag är ledningsgator kan återlämnas till markägare och användas till annat, exempelvis plantering av ny skog, bostäder eller nya företag. I dag ställer kunderna på landsbygden, med rätta, lika höga krav på en säker leverans av el som de som bor i städerna.

– För oss på Ellevio är det viktigt att alla ska ha rätt till en trygg leverans av el dygnet runt, året om oavsett var du bor, säger Anders Öberg, elnätsansvarig på Ellevio.

– Det är också värt att poängtera att de här satsningarna inte påverkar kundernas elnätsavgifter. Vi kommer inte höja priserna i Dalarna under de närmaste åren, avslutar Anders Öberg.

Fakta: Om projektet:
Totalt cirka 208 kilometer nya kablar
71 nya nätstationer
En investering på cirka 80 miljoner kronor
Ett förbättrat elnät för cirka 3 600 hushåll eller cirka 7 200 invånare.

Projektet är uppdelat i två huvuddelar; södra och norra. De två områdena är i sin tur indelade i ett antal mindre områden.

Södra (40 miljoner)
ca 2 500 hushåll

Kättbo
Dala-Floda
Gävunda

Norra (40 miljoner)
cirka 1 100 hushåll

Skattungbyn
Trängslet

Fakta: Ellevio i Dalarna:
Det pågår flera andra stora projekt med att bygga om elnätet i Dalarna. Totalt handlar det om investeringar på ytterligare cirka 170 miljoner som ger cirka 7 000 hushåll ett bättre elnät. Ellevio har cirka 34 000 kunder i Dalarna. Satsningarna i Dalarna ingår i Ellevios stora arbete med att modernisera och framtidssäkra sina elnät. Totalt handlar det om investeringar på cirka 10 miljarder under en fyraårsperiod, 2016-2019.

Foto: Dennis Ylikangas