Nyheter

Ny prognos Q4: Rejält ökad sysselsättning inom industrin under hösten

Arbetsgivare inom tillverkningsindustrin förväntar sig en rejält ökad efterfrågan på arbetskraft under hösten. Sysselsättningstrenden för det fjärde kvartalet 2018 ligger på +16 procent, ett markant uppsving från föregående kvartals prognos med 11 procentenheter. Jobbprognosen för Sverige som helhet ligger på +8 procent, visar ManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer.

– Arbetsmarknadsbarometern visar att arbetsgivare inom industrin lämnar en stark jobbprognos för hösten, vilket är goda nyheter om trenden håller i sig. Samtidigt upplever svenska företag i flera branscher att det blir allt svårare att rekrytera. I dag har vi den mest omfattande kompetensbristen i Sverige på 12 år, enligt vår senaste undersökning Talent Shortage, säger Lars Forseth.

Sysselsättningstrenden för tillverkningsindustrin är +16 procent, vilket innebär att arbetsgivare förväntar sig många fler jobbtillfällen under det fjärde kvartalet 2018. Det är en kraftig ökning från föregående kvartals jobbprognos på +5 procent och ett ännu större uppsving jämfört med motsvarande kvartal förra året, då jobbprognosen låg på +2 procent.

Sysselsättningstrenden för Sverige som helhet ökar med fyra procentenheter från föregående kvartal till +8 procent, den näst starkaste jobbprognosen under de senaste fem åren.

Branscherna med starkast jobbprognoser
1. Parti- och detaljhandeln, +16 procent
1. Tillverkningsindustrin, +16 procent
3. Hotell- och restaurangbranschen, +14 procent
4. Byggbranschen, +13 procent