Nyheter

Försörjningskedjor måste bli mer intelligenta

SAP tar nästa steg och bygger in mer intelligens i sin mjukvara för att möta utvecklingen av industri 4.0 och för att förbättra företagens leverans- och försörjningskedjor. Maskininlärning och andra teknologier som prediktiva analyser integreras och bäddas in i försörjningssystem.

Traditionella försörjningskedjor domineras fortfarande av tidskrävande och manuella arbetsmoment, vilket hindrar företagens förmåga att producera resurssmart och effektivt svara på kunders efterfråga. Här en överblick över de tillverkningsområden som drar nytta av intelligenta teknologier:

Högteknologiska produkter – Genomgående intelligent stöd för högteknologiska produkter med låga volymer och komplex tillverkning: materiallistor, processplanering, systemtester, montering på verkstadsgolvet.
Recepthantering inom processindustrin – tillåter utveckling och spårning av recept.
3D-visualisering och 3D-printing – tillhandahåller visuellt stöd från design till service och ger möjlighet att integrera sk digitala tvillingar av delar och produkter. Kombinerar kärnprocesser med PLM. Möjliggör 3D-printing av komponenter.
Flexiblare inköp och materialtillförsel – integration av inköp och materialtillförsel via SAP Ariba Network. Ger bla flexibilitet att köpa in viktigt material beroende på globala handelsbestämmelser och ändrade kundbehov, samt alternativa material som inte omfattas av inköpsorder.
Påfyllning – alternativa förslag förslag på inventarier och material till förfogande.
Bättre säljprognoser och leveransinformation
Avancerad variantkonfiguration – med hjälp av nyaste algoritmer från Fraunhofer Institutet i Karlsruhe.

– Smarta teknologier hjälper företag att verkligen dra nytta av data för bättre result i varje fas av produktlivscykeln och försörjningskedjan – kundupplevelsen inkluderad, säger Hala Zeine, ansvarig för affärsområdet Digital Supply Chain and Manufacturing på SAP. Försörjningskedjor som drivs på bas av data, kan hanteras både snabbare och långt mer insikts- och ansvarsfullt.