Nyheter

AF Gruppen bygger ut Älmhults vattenverk

AF Gruppens dotterbolag i Sydsverige, AF Bygg Syd, har av Älmhults kommun utsetts till generalentreprenör för om- och tillbyggnad av Älmhults vattenverk. Kommunen växer och åtgärderna ska säkerställa framtidens försörjning av dricksvatten.

Uppdraget till AF Bygg Syd är att uppföra en ny processbyggnad och en ny personalbyggnad samt att totalrenovera befintlig processbyggnad. Den nya anläggningen förväntas vara i full drift hösten 2021.

Generalentreprenaden uppgår till 144 MSEK exklusive optioner, och omfattar mark- och grundläggningsarbeten, byggnadsarbeten, maskinarbeten, styr- och programmeringsarbeten, rörarbeten samt ventilationsarbeten.

– Vi ser fram emot att få bidra till Älmhults kommuns utveckling med vår långa erfarenhet av komplicerade uppdrag inom VA-området. Projektet stämmer väl överens med vår kompetens och kapacitet, säger AF Gruppens koncernchef Morten Grongstad.