Nyheter

Toppnotering för fjärrkyla under rekordvarm sommar

Den rekordheta sommaren gav försäljningen av fjärrkyla en rejäl skjuts. I juli noterade Göteborg Energi försäljningsrekord med 17,7 GWh fjärrkyla till kunder runt om i Göteborg.

– Nu när höstvindarna drar in och vi summerar sommarmånaderna står det klart att vi aldrig tidigare har haft en så stor efterfrågan på fjärrkyla. Ett riktigt elddop för vårt system där vi trots den långvariga värmeböljan med extremt höga temperaturer lyckats leverera utan avbrott, säger Anna Svernlöv, produktionsdirektör på Göteborg Energi.

I december 2017 beslutade kommunfullmäktige i Göteborg att godkänna Göteborg Energis satsning på en kraftig utbyggnad av fjärrkylanätet i centrala Göteborg. Ett arbete som nu är inne i projekteringsfasen.

– Även om sommarens väder var extremt kommer behovet av kyla knappast att minska framöver. Fjärrkyla, där en betydande del kommer i form av frikyla från Göta älv, är ett utmärkt sätt att storskaligt kyla ner arbetsplatser, sjukhus och andra byggnader. Till skillnad från individuella kylanläggningar som låter mycket är fjärrkyla också en tyst lösning som minskar bullret i staden.

– Fler och fler inser fördelarna med fjärrkyla och vår bedömning är att efterfrågan kommer att öka kraftigt i samband med att staden växer. Därför känns det bra att vi nu bygger ett robust system och en produktionskapacitet som kan möta dessa behov, säger Anna Svernlöv.

Fakta fjärrkyla:
Tekniken bakom fjärrkyla bygger på samma smarta princip som fjärrvärme, att vatten värms eller kyls i en central anläggning och sedan distribueras ut till flera fastigheter via ett ledningsnät. Till skillnad från fjärrvärme är det kallt vatten som pumpas ut och kyler ner luften hos kunderna.
Vattnet pumpas ut i fjärrkylnätet, ett slutet system av vattenrör som ligger nedgrävt i marken. Via nätet distribueras det kalla vattnet till exempelvis kontor, sjukhus, industrier och andra ställen som behöver kylning.
När vattnet kommer till fastigheten når det först en fjärrkylacentral. Här växlas det kalla vattnet mot kundens system och kyler ner luften i lokalerna.