Nyheter

Så kan klimatutsläppen halveras till 2030

Den digitala revolutionen kan drastiskt förbättra klimatarbetet, men det krävs rätt politik och starkt klimatledarskap. Världen kan halvera utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser före 2030 med lösningar och teknik som finns idag. Det är budskapet i en ny rapport av bland annat Johan Rockström, Stockholm Resilience Center, WWF och Ericsson som presenteras vid Global Climate Action Summit i Kalifornien.

– Världen är vid en kritisk vändpunkt. Kurvan för växthusgasutsläppen måste vändas senast år 2020 och sedan falla dramatiskt – och halveras ungefär vart tionde år för att vi ska klara Parisavtalet, säger Johan Rockström.

Rapporten Exponential Climate Action Roadmap presenterar 33 lösningar för att halvera utsläppen från energi, transport, byggnader, industri, mat samt jord- och skogsbruk. Omställningen av energisektorn kan ske mycket snabbare, eftersom förnybara energikällor håller på att bli billigare än fossila bränslen. Men det behövs politisk vilja.

Digital teknik har direkt påverkan på 30 procent av utsläppsminskningarna och påverkar resten indirekt genom konsumtionsvanor, delningsekonomi och omställningen till en mer cirkulär ekonomi.

– Ledare för städer, investerare och företag bildar nu allianser för att inspirera regeringar att höja sina klimatambitioner likt initiativet Fossilfritt Sverige gör här på hemmaplan. Det handlar om att sätta ambitiösa mål baserade på vetenskap, genomföra dem och aktivera våra innovationsmiljöer och vårt entreprenörskap i klimatfrågan, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF.

Progressiva företag behöver fundera på hur de kan få sina kunder att välja produkter och tjänster med låg klimatpåverkan.

– Som en hållbarhetspionjär inom näringslivet har vi både varit en förespråkare för åtgärder för att minska klimatpåverkan och investerat i forskning och utveckling. Ericsson har minskat sina utsläpp med 50 procent och arbetar nu vidare för att ytterligare reducera dem. Nu måste vi tillsammans med andra företag och beslutsfattare delta i strävan efter bredare implementering av lösningar som möjliggör exponentiell minskning av koldioxidutsläppen globalt, säger Börje Ekholm, VD och koncernchef på Ericsson, som är ett av företagen bakom rapporten.

Ur rapporten: Alla sektorer i världsekonomin har potential att snabbt halvera sina utsläpp av växthusgaser med befintlig teknik och beprövad politik, men förutom i elsektorn är takten för låg.

– Den globala kapaciteten för sol och vindkraft ökar nu med en fördubblingstakt som är tillräcklig för att klara över 50% av världens elförsörjning till 2030, förutsatt att takten upprätthålls och att förnybara energikällor ersätter snarare än adderar till fossila bränslen.

– Den digitala revolutionen är världsekonomins joker. Den påverkar redan beslut som tre miljarder människor och företag tar varje dag och har potential att kraftigt omvandla den globala ekonomin under det närmaste decenniet. Den digitala sektorn kan påverka om världen blir 1,5, 2 eller 3 grader varmare.

– Tekniken kommer inte att lösa klimatutmaningen ensam. Nyckeln är att nå en kritisk massa av företag, städer, nationer, industrier och medborgare som bidrar till Parisavtalet genom att halvera utsläppen.

Exponential Climate Action Roadmap är ett samarbete mellan Future Earth, finska innovationsfonden Sitra, Stockholm Resilience Centre, Mission2020, WWF, Ericsson, Internet of Planet och stöds av Telia Company, Project Drawdown, KTH, Fossilfritt Sverige, MapLauncher, Energimyndigheten och Storythings. Den länkar till två deklarationer: ”Step Up Declaration” och ”Entrepreneurs Declaration” som lanserats på Global Climate Action Summit.